blog
Hotarari / Decizii 2009
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Aprobarea cuantumului chiriilor pt contractele de închiriere dintre Consiliul Local al orasului Horezu si persoanele fizice si juridice care detin în chirie garaje, terenuri si magazine, amplasate pe domeniul public si privat al oras Horezu, jud Vl.
16-04-2009 185 Descarca
2 Anexa la Hot. nr. 1
CUANTUMUL CHIRIILOR PE RAZA ORASULUI HOREZU LA SPATII COMERCIALE, TERENURI SI GARAJE, PROPRIETATEA PRIMARIEI ORASULUI HOREZU.
16-04-2009 19 Descarca
3 Hot. nr. 2
Aprob. prelungirii termenului de executie si a contract. pt programul SAPARD, Masura 3.5 „Reabilitare drum forestier Romanii de Sus – Lunga, oras Horezu, judetul Vâlcea”, pâna la data de 31.08.2009 si asigur. întretinerii drumului pe o perioada de 5 ani.
16-04-2009 189 Descarca
4 Hot. nr. 3
Aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Zona turistica Olari-Plaiet » oras Horezu, judetul Vâlcea.
16-04-2009 185 Descarca
5 Hot. nr. 4
Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii(S.F., P.T. si D.D.E.) „Reabilitare-anvelopare termica la blocul de locuinte O.2 – Str.Unirii, din orasul Horezu, jud.Vîlcea”.
16-04-2009 192 Descarca
6 Hot. nr. 5
Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii(S.F., P.T. si D.D.E.) „Reabilitare-anvelopare termica la blocul de locuinte O.1 – Str.Mircea cel Batran din orasul Horezu, jud.Vîlcea”
16-04-2009 192 Descarca
7 Hot. nr. 6
Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii(S.F., P.T. si D.D.E.) „Reabilitare-anvelopare termica la blocul de locuinte R.1-str.T.Vladimirescu nr.168 din orasul Horezu, jud.Vîlcea”
16-04-2009 191 Descarca
8 Hot. nr. 7
Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii(S.F., P.T. si D.D.E.) „Reabilitare-anvelopare termica la blocul de locuinte R.2-str.T.Vladimirescu nr.169 din orasul Horezu, jud.Vîlcea”
16-04-2009 191 Descarca
9 Hot. nr. 8
Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii(S.F., P.T. si D.D.E.) „Reabilitare-anvelopare termica la blocul de locuinte G – Str.Eroilor nr.8 din orasul Horezu, jud.Vîlcea”
16-04-2009 192 Descarca
10 Hot. nr. 9
Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii(S.F., P.T. si D.D.E.) „Reabilitare-anvelopare termica la blocul de locuinte O6 – Str.Mircea cel Batran din orasul Horezu, jud.Vîlcea”
16-04-2009 192 Descarca
11 Hot. nr. 10
Modificarea Hotararii 49/15.09.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitare si modernizare strada Ursani, sat Ursani, orasul Horezu, jud.Vîlcea”, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia.
16-04-2009 196 Descarca
12 Hot. nr. 11
Modificarea Hot. nr.50/15.09.2008 cu privire la aprob. studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitare si modernizare strazi Scarisoara, Catunului si Bradului, catunul Saliste, sat Romanii de Sus, orasul Horezu, jud.Vîlcea”, precum si a altor masuri
16-04-2009 197 Descarca
13 Hot. nr. 12
Punerea la dispoziţie a spaţiilor-Centrul zonal de asistenţă şi consiliere pentru romi de la Casa de cultură Horezu şi a unei săli de clasă de la şcoala cu clasele I-IV nr.2 Sălişte.
22-04-2009 190 Descarca
14 Hot. nr. 13
Modificarea art.3 al Hotărârii nr.67/27.11.2008 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi pentru obiectivul « Regularizare de albie pârâu Romanilor(Bistricioara), localitatea Romanii de Sus, judeţul Vîlcea
04-06-2009 202 Descarca
15 Hot. nr. 14
Raportul anual de control privind bilantul contabil si contul de executie a bugetului local aferente anului 2007, întocmit de Directia de Control Financiar Ulterior din cadrul Camerei de Conturi Valcea.
22-04-2009 192 Descarca
16 Hot. nr. 15
Aprobarea reactualizarii Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situatii de urgenţă al oraşului Horezu, judeţul Vîlcea.
22-04-2009 190 Descarca
17 Hot. nr. 16
Inventarierea în domeniul privat al oraşului Horezu a unor constructii si vanzarea acestora proprietarului terenului pe care se afla constructiile.
22-04-2009 190 Descarca
18 Hot. nr. 17
Inventarierea in domeniul privat al oraşului Horezu a unui teren.
22-04-2009 186 Descarca
19 Hot. nr. 18
Completarea Hotărârii nr.32/07.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
22-04-2009 190 Descarca
20 Hot. nr. 19
Aprobarea modificarii preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa in orasul Horezu, judetul Valcea.
22-04-2009 187 Descarca
21 Hot. nr. 20
Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a loturilor aferente terenului domeniului public componente ale Planului Urbanistic Zonal aprobat « Zona turistica Plaiet », str. Olari, oras Horezu, judetul Valcea.
22-04-2009 193 Descarca
22 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 20
CUANTUMUL CHIRIILOR PE RAZA ORASULUI HOREZU LA SPATII COMERCIALE, TERENURI SI GARAJE, PROPRIETATEA PRIMARIEI ORASULUI HOREZU, PE STRAZI, INCEPAND CU DATA DE 01.01.2009.
22-04-2009 20 Descarca
23 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 20
STUDIU DE OPORTUNITATE privind concesionarea prin licitatie publica a loturilor aferente terenului apartinand domeniului public al oraşului Horezu pentru care a fost intocmit Planul Urbanistic Zonal „Zona turistica Plaiet„
22-04-2009 51 Descarca
24 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 20
CAIET DE SARCINI privind concesionarea prin licitatie publica a loturilor aferente terenului apartinand domeniului public al oraşului Horezu pentru care a fost intocmit Planul Urbanistic Zonal „Zona turistica Plaiet„
22-04-2009 73 Descarca
25 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 20
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Privind concesionarea prin licitaţie publică a loturilor aferente terenului domeniului public component al Planului Urbanistic Zonal „Zona turistică Plăieţ” str.Olari, or.Horezu, jud.Vîlcea.
22-04-2009 215 Descarca
26 Hot. nr. 21
Aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 11823 mp aferent construcţiilor Campingului Stejari, situat pe str.T.Vladimirescu, oraşul Horezu, judeţul Vîlcea, Consum Horezu, societate cooperativă, proprietara construcţiilor.
22-04-2009 191 Descarca
27 Hot. nr. 22
Aprobarea bugetului local pe anul 2009
22-04-2009 189 Descarca
28 Hot. nr. 23
Retractarea H.C.L. nr.16/07.04.2009 privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Horezu a unor constructii si vanzarea acestora proprietarului terenului pe care se afla constructiile.
27-05-2009 186 Descarca
29 Hot. nr. 24
Inventarierea în domeniul privat al oraşului Horezu a unor constructii si vanzarea acestora proprietarului terenului pe care se afla constructiile.
27-05-2009 189 Descarca
30 Hot. nr. 25
Inventarierea in domeniul privat al oraşului Horezu a unui teren.
27-05-2009 185 Descarca
31 Hot. nr. 26
Rectificarea bugetului local pe anul 2009.
27-05-2009 186 Descarca
32 Hot. nr. 27
Aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2008.
27-05-2009 179 Descarca
33 Hot. nr. 28
Aprobarea lansarii unei emisiuni de obligaţiuni municipale pe piaţa internă de capital în valoare de 500000 lei, cu maturitate de maximum 3 ani pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local în oraşul Horezu.
27-05-2009 187 Descarca
34 Hot. nr. 29
Aprobarea Normelor privind buna gospodarire , intretinere si curatenie in orasul Horezu si sanctionarea faptelor de incalcare a acestora.
27-05-2009 187 Descarca
35 Hot. nr. 30
Avizare PUD Pensiune turistică SIVA beneficiar SC SIVATRANS SRL Horezu.
27-05-2009 324 Descarca
36 Hot. nr. 31
Avizare PUD Pensiune turistică str.T.Vladimirescu, nr.41, beneficiar Oteşanu Constantin Eugen.
27-05-2009 373 Descarca
37 Hot. nr. 32
Aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale de interes local.
27-05-2009 189 Descarca
38 Hot. nr. 33
Atribuire denumire.
27-05-2009 185 Descarca
39 Hot. nr. 34
Trecerea din domeniul public în domeniul privat a construcţiei Casei de Cultură « Constantin Brâncoveanu » şi a terenului aferent în suprafaţă de 2490 mp.
27-05-2009 191 Descarca
40 Hot. nr. 35
Interzicerea accesului cu ATV-uri in zona centrala a orasului.
27-05-2009 186 Descarca
41 Hot. nr. 36
Interzicerea tragerilor în zona Văleanu, oraşul Horezu, judeţul Vîlcea.
27-05-2009 185 Descarca
42 Hot. nr. 37
Aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru un copil la Cresa Horezu.
04-06-2009 186 Descarca
43 Hot. nr. 38
Modificarea şi completarea Hotărârii nr.32/19.05.2009 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale de interes local.
09-06-2009 195 Descarca
44 Hot. nr. 39
Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii”CNI”S.A.Bucureşti a Casei de cultură „Constantin Brâncoveanu” Horezu şi a terenului aferent acesteia, pe durata de realizare a investiţiei.
08-07-2009 190 Descarca
45 Hot. nr. 40
Aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului în domeniul public local a drumurilor forestiere Sărdăreasca, Lunga – Bolca, Cârciuma lui Dincă şi Râmeşti din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
08-07-2009 191 Descarca
46 Hot. nr. 41
Asigurarea liberei circulaţii a autovehiculelor pentru fluidizarea traficului prin blocarea/deblocarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ale oraşului Horezu.
14-07-2009 342 Descarca
47 Hot. nr. 42
Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Horezu.
14-07-2009 381 Descarca
48 Hot. nr. 43
Rectificarea bugetului local pe anul 2009.
14-07-2009 188 Descarca
49 Hot. nr. 44
Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare.
14-07-2009 195 Descarca
50 Anexa la Hot. nr. 44
TARIFE SALUBRIZARE AJUSTATE – ORAŞ HOREZU – JUDEŢUL VÂLCEA.
14-07-2009 35 Descarca
51 Hot. nr. 45
Aprobare tarife pentru utilizare barieră.
14-07-2009 188 Descarca
52 Hot. nr. 46
Modificarea obiectului principal de activitate al SC HOREZU PRIM SRL.
14-07-2009 190 Descarca
53 Hot. nr. 47
Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului la Spitalul orăşenesc Horezu” şi a cofinaţării proiectului.
14-07-2009 193 Descarca
54 Hot. nr. 48
Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia sociala de analiza a solicitarilor privind atribuirea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii.
10-08-2009 309 Descarca
55 Hot. nr. 49
Aprobarea achiziţionării unui teren.
10-08-2009 340 Descarca
56 Hot. nr. 50
Aprobarea întocmirii Studiilor de fezabilitate.
10-08-2009 338 Descarca
57 Hot. nr. 51
Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici.
10-08-2009 340 Descarca
58 Anexa la Hot. nr. 51
Anexa la H.C.L.Horezu nr.51/21.07.2009.
10-08-2009 171 Descarca
59 Hot. nr. 52
Aprobarea devizului general integrat privind realizarea obiectivului de investiţii “Staţii de tratare, staţii de epurare, reabilitare şi extindere sisteme de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Horezu şi satele aparţinătoare Urşani, Râmeşti, Ifrimeş
20-08-2009 192 Descarca
60 Hot. nr. 53
Aprobarea incetarii partiale a aplicabilitatii HCL nr.50/03.12.2004 cu privire la transmiterea în administrare a unor bunuri imobile situate in str. Al. Ioan Cuza, nr.2 si str.1 Decembrie, nr.7-9 Spitalului Horezu.
10-08-2009 343 Descarca
61 Hot. nr. 54
Aprobarea acordului cu privire la asigurarea cofinantarii, pe toata durata de implementare a programului si de realizare a obiectivelor de investiţii.
10-08-2009 344 Descarca
62 Hot. nr. 55
Aprobarea aplicării de către oraşul Horezu a „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană.
10-08-2009 340 Descarca
63 Hot. nr. 56
Aprobarea parteneriatului cu Asociaţia “Depresiunea Horezu” în vederea implementării proiectului “I-DEALIS incluziune şi dezvoltare economică în zonele alpine(montane şi submontane) din România prin Întreprinderi sociale”.
10-08-2009 340 Descarca
64 Hot. nr. 57
Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici.
10-08-2009 341 Descarca
65 Hot. nr. 58
Aprobarea unor modificari ale domeniului public al orasului Horezu, judetul Valcea.
10-08-2009 338 Descarca
66 Hot. nr. 59
Rectificarea bugetului local pe anul 2009.
08-09-2009 186 Descarca
67 Hot. nr. 60
Aprobarea completării Hotărârii nr.42/30.06.2009 de aprobare a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
08-09-2009 385 Descarca
68 Hot. nr. 61
Aprobarea "Regulamentului de implicare a cetătenilor în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală" .
08-09-2009 190 Descarca
69 Hot. nr. 62
Completarea Hotărârii nr.32/07.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
08-09-2009 324 Descarca
70 Hot. nr. 63
Aprobarea preluarii la Primaria orasului Horezu in baza protocolului, a personalului incadrat in functia de medic scolar si respectiv asistent medical din cabinetele scolare si a bunurilor aflate in inventarul Spitalului orasenesc Horezu...
08-09-2009 189 Descarca
71 Hot. nr. 64
Aprobarea solicitării în contencios administrativ a retractării Deciziei nr.17/18.01.1971 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Vâlcea, prin care a fost transmisă în administrarea Ministerului Forţelor Armate, UM 01036 suprafaţa de
08-09-2009 323 Descarca
72 Hot. nr. 65
Darea în folosinţă gratuită a suprafetei de 2 ha, teren din domeniul privat al orasului Horezu, judetul Valcea, Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României-Centrul local « Mircea cel Bătrân » Rm.Vâlcea.
08-09-2009 326 Descarca
73 Hot. nr. 66
Aprobarea întreţinerii şi exploatării pe o perioadă de 5 ani, de către autorităţile publice locale a drumului forestier Romanii de Sus-Lunga, Horezu, judeţul Vâlcea, realizat prin Programul SAPARD.
08-09-2009 323 Descarca
74 Hot. nr. 67
Însuşirea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului « Reabilitare, modernizare si dotare asezământ cultural « Constantin Brâncoveanu » din oraşul Horezu...
08-10-2009 341 Descarca
75 Hot. nr. 68
Aprobarea infrăţirii orasului Horezu, judeţul Vâlcea, cu oraşul Ashmoon, Al Monofeya Governorate din Republica Arabă Egipt.
08-10-2009 339 Descarca
76 Hot. nr. 69
Aprobarea înscrierii bibliotecii „Ada Orleanu” Horezu în Programul „Biblionet-lumea în biblioteca mea” şi suportarea costurilor aferente.
08-10-2009 339 Descarca
77 Hot. nr. 70
Aprobarea modificării valorilor proiectelor tehnice pentru reabilitarea termică a blocurilor O 6, R 1, R 2, O 2 şi O 1 prevăzute în Hotărârile Consiliului local Horezu nr.4, 5, 6, 7, 8 şi 9 din 26.02.2009 .
08-10-2009 339 Descarca
78 Hot. nr. 71
Aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 3229 mp situat pe str.Al.I.Cuza din oraşul Horezu, aferent construcţiilor, SC URBAN SA Rm.Vâlcea, proprietara construcţiilor.
08-10-2009 341 Descarca
79 Hot. nr. 72
Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 40 mp situat în str.Eroilor, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea şi a documentaţiei pentru concesionare.
08-10-2009 340 Descarca
80 Hot. nr. 73
Aprobarea organigramei si statului de funcţii pentru Serviciul de Gospodarie Comunala si Locativa Horezu, judeţul Vâlcea.
08-10-2009 378 Descarca
81 Hot. nr. 74
Alegerea presedintelui de sedinta.
05-01-2010 271 Descarca
82 Hot. nr. 75
Aprobarea participării la “Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” cu proiectul “Înfiinţare Parc Treapt, oraş Horezu, judeţul Vâlcea”.
05-01-2010 202 Descarca
83 Hot. nr. 76
Rectificarea bugetului local pe anul 2009.
05-01-2010 186 Descarca
84 Hot. nr. 77
Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2010.
05-01-2010 243 Descarca
85 Anexa nr. 1 la hot. nr. 77 05-01-2010 53 Descarca
86 Anexa nr. 2 la hot. nr. 77 05-01-2010 96 Descarca
87 Anexa nr. 3 la hot. nr. 77 05-01-2010 98 Descarca
88 Anexa nr. 4 la hot. nr. 77 05-01-2010 51 Descarca
89 Anexa nr. 5 la hot. nr. 77 05-01-2010 53 Descarca
90 Anexa nr. 6 la hot. nr. 77 05-01-2010 63 Descarca
91 Anexa nr. 7 la hot. nr. 77 05-01-2010 19 Descarca
92 Anexa nr. 8 la hot. nr. 77 05-01-2010 52 Descarca
93 Hot. nr. 78
concesionării directe a unui teren.
05-01-2010 190 Descarca
94 Hot. nr. 79
Aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate.
05-01-2010 337 Descarca
95 Anexa nr.1 la hot. nr.79 05-01-2010 249 Descarca
96 Anexa nr.2 la hot. nr.79 05-01-2010 262 Descarca
97 Hot. nr. 80
Completarea Hotărârii nr.32/07.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
05-01-2010 315 Descarca
98 Hot. nr. 81
Modificarea Hotărârii nr.47/06.07.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului la Spitalul orăşenesc Horezu” şi a cofinaţării proiectului.
05-01-2010 189 Descarca
99 Hot. nr. 82
Rectificarea bugetului local pe anul 2009.
19-01-2010 186 Descarca
100 Hot. nr. 83
Aprobarea contractarii/garantării unui împrumut intern in valoare de 380000 lei.
19-01-2010 194 Descarca
101 Hot. nr. 84
Avizarea Planului Urbanistic General al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
19-01-2010 189 Descarca
102 Hot. nr. 85
Rectificarea bugetului local pe anul 2009.
19-01-2010 345 Descarca
103 Hot. nr. 86
Stabilirea chiriei la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii precum si a modelului de contract
19-01-2010 353 Descarca
104 Hot. nr. 87
Repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
19-01-2010 352 Descarca
105 Hot. nr. 88
Aprobarea unor modificări ale domeniului public local aprobat prin Hotărârea nr.32/07.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
19-01-2010 347 Descarca
106 Hot. nr. 89
Aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisă şi documentaţiei pentru concesionare, a unui teren în suprafaţă de 20005 mp, situat în str.Stadionului, punctul „Treapt”
19-01-2010 348 Descarca
107 Hot. nr. 90
Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei, incepand cu data de 01.01.2010
19-01-2010 326 Descarca
108 Hot. nr. 91
Aprobarea completarii Nomenclatorului stradal al orasului Horezu, judetul Valcea, aprobat prin HCL nr.35/30.1.2009.
19-01-2010 308 Descarca
109 Hot. nr. 92
Aprobarea Planului de lucrări, devizului estimativ privind lucrările propuse a se executa pe raza oraşului Horezu in perioada ianuarie-decembrie 2010 si personalului ce urmeaza a fi angajat pentru executarea acestora.
19-01-2010 349 Descarca
110 Hot. nr. 93
Aprobare PUD Pensiune turistică SIVA beneficiar SC SIVATRANS SRL Horezu.
19-01-2010 317 Descarca
111 Hot. nr. 94
Aprobarea organigramei si numarului de personal al Serviciului de Gospodarie Comunala si Locativa Horezu, Judeţul Vâlcea.
19-01-2010 180 Descarca
112 Hot. nr. 95
Darea in folosinta gratuita a unui teren în suprafaţă de 320 mp pentru înfiinţarea„Centrului de zi pentru copii Sălişte”, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
19-01-2010 185 Descarca
113 Hot. nr. 96
Înfiintarea ,,Centrului de zi pentru copii Săliste”, oraşul Horezu, jud. Vâlcea.
19-01-2010 188 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.