blog
Hotarari / Decizii 2013
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012.
25-01-2013 151 Descarca
2 Hot. nr. 2
Însuşirea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Horezu pentru anul şcolar 2013-2014.
25-01-2013 141 Descarca
3 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 2
PROIECTUL REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014 DIN ORAŞUL HOREZU, JUDEŢUL VÂLCEA
25-01-2013 97 Descarca
4 Hot. nr. 3
Aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013
25-01-2013 264 Descarca
5 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 3
TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013.
25-01-2013 122 Descarca
6 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 3
CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN.
25-01-2013 217 Descarca
7 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 3
IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT.
25-01-2013 229 Descarca
8 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 3
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR.
25-01-2013 130 Descarca
9 Anexa nr. 5 la Hot. nr. 3
ALTE TAXE LOCALE.
25-01-2013 147 Descarca
10 Anexa nr. 5-1 la Hot. nr. 3
Tarife pentru serviciile prestate de Politia Locala si valoarea despagubirilor pentru distrugeri si sanctiuni contraventionale instituite de Consiliul Local al Orasului Horezu.
25-01-2013 1818 Descarca
11 Anexa nr. 6 la Hot. nr. 3
ÎNCADRAREA TERENURILOR PE ZONE DIN INTRAVILANUL /EXTRAVILANUL ORASULUI HOREZU SI SATELOR APARTINATOARE ORASULUI.
25-01-2013 104 Descarca
12 Anexa nr. 7 la Hot. nr. 3
CUANTUMUL CHIRIILOR PE RAZA ORASULUI HOREZU LA SPATII COMERCIALE, TERENURI SI GARAJE, PROPRIETATEA PRIMARIEI ORASULUI HOREZU, PE STRAZI, INCEPAND CU DATA DE 01.01.2013.
25-01-2013 72 Descarca
13 Anexa nr. 8 la Hot. nr. 3
Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare.
25-01-2013 4093 Descarca
14 Hot. nr. 4
Aprobarea înfiinţării autogării SC OBADĂ TRANS SRL din str.C-tin Brâncoveanu nr.7A
25-01-2013 154 Descarca
15 Hot. nr. 5
Aprobarea Planului de lucrări şi devizului estimativ privind lucrările de interes local propuse a se executa pe raza oraşului Horezu în perioada ianuarie-decembrie 2013.
06-02-2013 141 Descarca
16 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 5
PLAN DE LUCRARI PROPUS A FI EXECUTAT IN ANUL 2013 IN ORASUL HOREZU
06-02-2013 138 Descarca
17 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 5
DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI
06-02-2013 701 Descarca
18 Hot. nr. 6
Aprobarea încheierii unui contract de superficie şi împuternicirea Primarului să semneze acest contract la notarul public.
06-02-2013 187 Descarca
19 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 6
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI.
06-02-2013 195 Descarca
20 Hot. nr. 7
Aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013, începând cu data de 01.02.2013.
06-02-2013 258 Descarca
21 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 7
VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013.
06-02-2013 122 Descarca
22 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 7
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII.
06-02-2013 217 Descarca
23 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 7
IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT.
06-02-2013 193 Descarca
24 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 7
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR.
06-02-2013 115 Descarca
25 Anexa nr. 5 la Hot. nr. 7
ALTE TAXE LOCALE.
06-02-2013 162 Descarca
26 Anexa nr. 6 la Hot. nr. 7
ÎNCADRAREA TERENURILOR PE ZONE DIN INTRAVILANUL /EXTRAVILANUL ORASULUI HOREZU SI SATELOR APARTINATOARE ORASULUI.
06-02-2013 103 Descarca
27 Anexa nr. 7 la Hot. nr. 7
CUANTUMUL CHIRIILOR PE RAZA ORASULUI HOREZU LA SPATII COMERCIALE, TERENURI SI GARAJE, PROPRIETATEA PRIMARIEI ORASULUI HOREZU, PE STRAZI.
06-02-2013 42 Descarca
28 Anexa nr. 8 la Hot. nr. 7
Taxele extrajudiciare de timbru.
06-02-2013 4093 Descarca
29 Hot. nr. 8
Constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acesteia.
06-02-2013 147 Descarca
30 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 8
ATRIBUŢIILE ŞI REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE ALE C.T.A.T.U.
06-02-2013 163 Descarca
31 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 8
COMPONENŢA SECRETARATULUI TEHNIC AL COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM
06-02-2013 148 Descarca
32 Hot. nr. 9
Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 770042 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum
19-02-2013 169 Descarca
33 Hot. nr. 10
Alegerea preşedintelui de şedinţă
04-04-2013 187 Descarca
34 Hot. nr. 11
Aprobarea bugetului local pe anul 2013.
15-04-2013 192 Descarca
35 Hot. nr. 12
Aprobarea reţelei şcolare din oraşul Horezu pentru anul şcolar 2013-2014.
04-04-2013 187 Descarca
36 Anexa la Hot. nr. 12
REŢEAUA ŞCOLARĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014 DIN ORAŞUL HOREZU, JUDEŢUL VÂLCEA
04-04-2013 149 Descarca
37 Hot. nr. 13
Modificarea H.C.L.nr.68/07.12.2007 privind asocierea Oraşului Horezu,cu Judeţul Vâlcea, precum şi cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea şi stabilirea operator
04-04-2013 190 Descarca
38 Hot. nr. 14
Aprobarea reactualizarii Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situatii de urgenţă al oraşului Horezu, judeţul Vîlcea.
04-04-2013 274 Descarca
39 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 14
PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
04-04-2013 1475 Descarca
40 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 14
Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în oraşul Horezu
04-04-2013 163 Descarca
41 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 14
A T R I B U Ţ I I L E AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN P.A.A.R.
04-04-2013 207 Descarca
42 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 14
COMPONENŢA NOMINALA A structurilor cu atribuţii in domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă
04-04-2013 182 Descarca
43 Anexa nr. 5 la Hot. nr. 14
COMPONENŢA NOMINALA A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ HOREZU
04-04-2013 261 Descarca
44 Anexa nr. 6 la Hot. nr. 14
Riscuri potentiale in localitatile vecine care pot afecta zona de competenta a localitatii Horezu
04-04-2013 172 Descarca
45 Anexa nr. 7 la Hot. nr. 14
TABEL CU ÎNCADRAREA NOMINALĂ A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
04-04-2013 227 Descarca
46 Anexa nr. 8 la Hot. nr. 14
Sisteme existente de preavertizare / avertizare a atingerii unor valori critice si de alarmare a populatiei in cazul evacuarii
04-04-2013 78 Descarca
47 Anexa nr. 9 la Hot. nr. 14
SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE–AVERTIZARE A ATINGERII UNOR VALORI CRITICE SI DE ALARMARE A POPULAŢIEI IN CAZ DE EVACUARE
04-04-2013 137 Descarca
48 Anexa nr. 10 la Hot. nr. 14
Tabelul cu obiectivele care pot fi afectate de seisme şi alunecări de teren, de pe raza localitatii Horezu;
04-04-2013 149 Descarca
49 Anexa nr. 11 la Hot. nr. 14
PROCEDURI DE INTERVENTIE GESTIONAREA TIPURILOR DE RISC ÎN SITUAŢII DE DEZASTRE
04-04-2013 180 Descarca
50 Anexa nr. 12 la Hot. nr. 14
SISTEMUL INFORMAŢIONAL DECIZIONAL ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ LA NIVELUL ORAŞULUI HOREZU
04-04-2013 77 Descarca
51 Anexa nr. 13 la Hot. nr. 14
Locuri/spatii de evacuare in caz de urgenta
04-04-2013 290 Descarca
52 Anexa nr. 14 la Hot. nr. 14
PLANIFICAREA EXERCITIILOR/APLICATIILOR CONFORM REGLEMENTARILOR
04-04-2013 60 Descarca
53 Anexa nr. 15 la Hot. nr. 14
RAPOARTE LUNARE DE INFORMARE SI ANALIZA CATRE PREFECT
04-04-2013 203 Descarca
54 Anexa nr. 16 la Hot. nr. 14
PROTOCOALE DE COLABORARE IN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUATII DE URGENTA
04-04-2013 146 Descarca
55 Anexa nr. 17 la Hot. nr. 14
SITUATIA RESURSELOR, TABELUL CU STOCUL DE MIJLOACE SI MATERIALE DE APARARE EXISTENTE
04-04-2013 131 Descarca
56 Anexa nr. 18 la Hot. nr. 14
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ
04-04-2013 187 Descarca
57 Anexa nr. 19 la Hot. nr. 14
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ
04-04-2013 247 Descarca
58 Hot. nr. 15
Aprobarea organigramei şi a statului nominal de personal al aparatului de specialitate al primarului, instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului local Horezu...
04-04-2013 382 Descarca
59 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 15
ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR SUBORDONATE
04-04-2013 169 Descarca
60 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 15
STAT DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI HOREZU, INSTITUŢIILOR ŞI SERVICIILOR SUBORDONATE
04-04-2013 371 Descarca
61 Hot. nr. 16
Aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului oraşului Horezu pe anul 2012 .
04-04-2013 245 Descarca
62 Hot. nr. 17
Desemnarea reprezentantului Oraşului Horezu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea
04-04-2013 190 Descarca
63 Hot. nr. 18
Aprobarea documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan de 200901 mp în vederea înfiinţării unui parc fotovoltaic.
07-05-2013 192 Descarca
64 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 18
SCHITA
07-05-2013 119 Descarca
65 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 18
STUDIU DE OPORTUNITATE
07-05-2013 206 Descarca
66 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 18
CAIET DE SARCINI
07-05-2013 270 Descarca
67 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 18
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
07-05-2013 225 Descarca
68 Hot. nr. 19
Modificarea şi completarea Hotărârii nr.30/28.04.2010
29-04-2013 360 Descarca
69 Hot. nr. 20
Aprobarea înfiinţării unui post de asistent medical în cadrul Compartimentului Cabinetului Medical Şcolar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Horezu, instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Horezu.
29-04-2013 351 Descarca
70 Hot. nr. 21
Aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului local Horezu nr.32/1999
07-05-2013 202 Descarca
71 Anexa la Hot. nr. 21
ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL HOREZU nr. 21/25.04.2013
07-05-2013 129 Descarca
72 Hot. nr. 22
Modificarea Hotărârii nr.32/19.05.2009 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale de interes local.
29-04-2013 206 Descarca
73 Hot. nr. 23
Aprobarea/avizarea unor documente suport necesare aprobării aplicației de finanțare pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”
22-05-2013 459 Descarca
74 Hot. nr. 24
Aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”
22-05-2013 706 Descarca
75 Hot. nr. 25
aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”
22-05-2013 184 Descarca
76 Hot. nr. 26
aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”
22-05-2013 210 Descarca
77 Anexa la Hot. nr. 26
Bunurilor proprietate publică aferentă “Sistemului de alimentare cu apă şi canalizare” al oraşului Horezu, transmise spre folosinţă S.C.APAVIL S.A. Vâlcea
22-05-2013 134 Descarca
78 Hot. nr. 27
Atribuirea contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
22-05-2013 200 Descarca
79 Hot. nr. 28
Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Local al Orașului Horezu și Consiliul Judeţean Vâlcea în vederea elaborării şi implementării proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluții e-guvernare în județul Vâlcea – gru
10-06-2013 526 Descarca
80 Anexa la Hot. nr. 28
Anexă la Hotărârea Consiliului .Horezu nr.28/30.05.2013
10-06-2013 445 Descarca
81 Hot. nr. 29
Rectificarea bugetului local pe anul 2013.
10-06-2013 194 Descarca
82 Anexa la Hot. nr. 29
Bugetul local pe 2013 si estimari pentru anii 2014-2016
10-06-2013 1755 Descarca
83 Hot. nr. 30
Aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului local Horezu nr.32/1999(care a stat la baza emiterii H.G.nr.1362/2001-Anexa nr.8-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea).
10-06-2013 202 Descarca
84 Anexa la Hot. nr. 30
ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL HOREZU nr.30 /30.05.2013
10-06-2013 137 Descarca
85 Hot. nr. 31
Alegerea preşedintelui de şedinţă
10-06-2013 188 Descarca
86 Hot. nr. 32
Rectificarea bugetului local pe anul 2013.
15-07-2013 196 Descarca
87 Anexa la Hot. nr. 32
Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016
15-07-2013 1591 Descarca
88 Hot. nr. 33
Aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului, institutiilor si serviciiilor din subordinea Consiliului Local Horezu.
30-07-2013 484 Descarca
89 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 33
Organigrama.
30-07-2013 184 Descarca
90 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 33
Stat de functii.
30-07-2013 877 Descarca
91 Hot. nr. 34
Aprobarea reprezentării la instanţa de judecată în dosarul nr.5174/90/2013 de către un avocat.
30-07-2013 204 Descarca
92 Hot. nr. 35
Alegerea preşedintelui de şedinţă
18-09-2013 189 Descarca
93 Hot. nr. 36
Conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Horezu, domnului Lazăr Comănescu, diplomat.
18-09-2013 202 Descarca
94 Hot. nr. 37
Conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Horezu, domnului profesor doctor Petre Iacob Calistru, medic.
18-09-2013 202 Descarca
95 Hot. nr. 38
Aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea
18-09-2013 191 Descarca
96 Anexa la Hot. nr. 38
Plan de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
18-09-2013 603 Descarca
97 Hot. nr. 39
Mandatarea domnului Fârtat Ilie reprezentantul oraşului Horezu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA” cu manadat special.
18-09-2013 204 Descarca
98 Hot. nr. 40
Asocierea orașului Horezu, cu alte entități în vederea înfiinţării unui cluster în domeniul turismului.
18-09-2013 308 Descarca
99 Hot. nr. 41
Rectificarea bugetului local pe anul 2013.
18-09-2013 194 Descarca
100 Anexa la Hot. nr. 41
Bugetul local 2013
23-09-2013 5984 Descarca
101 Hot. nr. 42
Rectificarea bugetului local pe anul 2013.
15-10-2013 194 Descarca
102 Anexa la Hot. nr. 42
Bugetul local pe anul 2013.
15-10-2013 1975 Descarca
103 Hot. nr. 43
Dezmembrarea unui imobil-teren.
15-10-2013 264 Descarca
104 Hot. nr. 44
Dezmembrarea unui imobil-bloc ANL.
15-10-2013 263 Descarca
105 Hot. nr. 45
Aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, de operator S.C.SACOMET S.A.Horezu, jud.Vâlcea.
15-10-2013 204 Descarca
106 Hot. nr. 46
Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare.
15-10-2013 203 Descarca
107 Anexa la Hot. nr. 46
TARIFE SALUBRIZARE AJUSTATE
15-10-2013 220 Descarca
108 Hot. nr. 47
Aprobarea reabilitării, modernizării şi dotării Căminului cultural Urşani...
01-11-2013 193 Descarca
109 Anexa la Hot. nr. 47
PLAN DE ACTIVITATE
01-11-2013 417 Descarca
110 Hot. nr. 48
Dezbaterea unui imobil-teren
12-11-2013 264 Descarca
111 Hot. nr. 49
Rectificarea bugetului local pe anul 2013.
12-11-2013 194 Descarca
112 Anexa la Hot. nr. 49
Bugetul local.
12-11-2013 3117 Descarca
113 Hot. nr. 50
Rectificarea bugetului local pe anul 2013.
09-12-2013 193 Descarca
114 Anexa la Hot. nr. 50
Rectificarea bugetului local pe anul 2013.
09-12-2013 2813 Descarca
115 Hot. nr. 51
Centru de zi Horezu
09-12-2013 938 Descarca
116 Hot. nr. 53
Aprobarea unei subvenţii pentru suplimentarea şi diversificarea normei de hrană la copii de la Grădiniţa cu program prelungit Horezu şi Creşa Horezu
09-12-2013 194 Descarca
117 Hot. nr. 54
Alegerea preşedintelui de şedinţă
09-12-2013 188 Descarca
118 Hot. nr. 55
Modificarea art.2 al H.C.L.nr.45/07.10.2013 cu privire la aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, de operator S.C.SACOMET S.A.Horezu, jud.Vâlcea
09-12-2013 204 Descarca
119 Hot. nr. 56
Rectificarea bugetului local pe anul 2013.
22-01-2014 197 Descarca
120 Anexa la Hot. nr. 56
Bugetul local pe anul 2013 si estimari pe anii 2014-2016
22-01-2014 2921 Descarca
121 Hot. nr. 57
Aprobarea instituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 192 mp în punctul „Treapturi”, strada Stadionului, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
22-01-2014 206 Descarca
122 Hot. nr. 58
Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2014
22-01-2014 4193 Descarca
123 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 58 22-01-2014 792 Descarca
124 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 58 22-01-2014 1513 Descarca
125 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 58 22-01-2014 1968 Descarca
126 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 58 22-01-2014 1141 Descarca
127 Anexa nr. 5 la Hot. nr. 58 22-01-2014 2811 Descarca
128 Anexa nr. 6 la Hot. nr. 58 22-01-2014 820 Descarca
129 Anexa nr. 7 la Hot. nr. 58 22-01-2014 277 Descarca
130 Anexa nr. 8 la Hot. nr. 58 22-01-2014 1544 Descarca
131 Hot. nr. 59
Aprobarea execuţiei bugetului oraşului Horezu la data de 30.09.2013
22-01-2014 189 Descarca
132 Anexa la Hot. nr. 59 22-01-2014 3428 Descarca
133 Hot. nr. 60
Aprobarea modificării şi completării anexei Hotărârii Consiliului local Horezu nr.32/1999(care a stat la baza emiterii H.G.nr.1362/2001-Anexa nr.8-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea).
22-01-2014 204 Descarca
134 Anexa la Hot. nr. 60
ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL HOREZU nr. 60/19.12.2013
22-01-2014 130 Descarca
135 Hot. nr. 61
Modificarea şi completarea Hotărârii nr.9/28.06.2012 privind aprobarea modificării şi completării anexei Hotărârii Consiliului local Horezu nr.32/1999(care a stat la baza emiterii H.G.nr.1362/2001-Anexa nr.8-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului pu
22-01-2014 210 Descarca
136 Anexa la Hot. nr. 61 22-01-2014 136 Descarca
137 Hot. nr. 62
Aprobarea normelor metodologice de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentului condominiului şi a convenţiei de facturare individuală a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare
22-01-2014 203 Descarca
138 Anexa la Hot. nr. 62 22-01-2014 2724 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.