blog
Hotarari / Decizii 2024
nr nume data KB desc.
1 HCL 1 repartizare excedent și acoperire deficit 12-01-2024 71 Descarca
2 HCL 2 modif si compl Organigrama 2024 29-01-2024 235 Descarca
3 HCL 3 neasumare 29-01-2024 801 Descarca
4 HCL 4 trecere din dom pub al orasului in dom pub al jud 4000 mp 12-02-2024 146 Descarca
5 HCL 5 aprobare Regulament organiz si funct serv de salubrizare din jud VL 12-02-2024 22819 Descarca
6 HCL 6 aprobare plan lucrari pentru VMI 12-02-2024 452 Descarca
7 HCL 7 aprobare inscriere date in registrul agricol 12-02-2024 289 Descarca
8 HCL 8 dezmembrare în 3 loturi 12-02-2024 218 Descarca
9 HCL 9 aprobare dezmembrare in 4 loturi 12-02-2024 277 Descarca
10 HCL 10 trecere din public in privat teren 12-02-2024 80 Descarca
11 HCL 11 trecere din pub in privat teren Treapt 12-02-2024 83 Descarca
12 HCL 12 trecere din pub in privat lot Treapt 12-02-2024 82 Descarca
13 HCL 13 aprobare inventar domeniu privat terenuri 12-02-2024 273 Descarca
14 HCL 14 procedură acordare ajutoare de urgenta si masuri suport 12-02-2024 731 Descarca
15 HCL 15 taxă toaletă 12-02-2024 72 Descarca
16 HCL 16 presedinte de sedinta pt urmatoarele 3 luni 12-02-2024 74 Descarca
17 HCL 17 aprobare acord de parteneriat incheiat cu SC NTX Concept 12-02-2024 383 Descarca
18 HCL 18 aprobare valoare de vanzare la tamplaria PVC recuperata de la Ursani 12-02-2024 74 Descarca
19 HCL 19 Acord parteneriat in vederea implementarii VO Horezu 12-02-2024 2584 Descarca
20 HCL 20 modificareDeviz general aprobat prin HCL 94 12-02-2024 2888 Descarca
21 HCL 21 aprobare preluare personal medico sanitar de la Cresa 12-02-2024 810 Descarca
22 HCL 22 aprobare buget local pe anul 2024 22-02-2024 1418 Descarca
23 HCL 23 actualizare chirii ANL cu inflatia 22-02-2024 845 Descarca
24 HCL 24 aprobare Act constitutiv actualizat SC Edil Trans Horezu 22-02-2024 1268 Descarca
25 HCL 25 alocare bani pentru compewtitia de box 22-02-2024 781 Descarca
26 HCL 26 trecere din pub in privat ”Clădire sediu politie” in vederea scoaterii din functiune 22-02-2024 1183 Descarca
27 HCL 27 modificare Strategie - Revizia 4 22-02-2024 830 Descarca
28 Anexa la HCL 27 - SIDU 22-02-2024 7211 Descarca
29 HCL 28 rectificare de buget 28-02-2024 42 Descarca
30 HCL 29 executie buget la data de 31.12.2023 28-02-2024 480 Descarca
31 HCL 30 aprobare valorificare bunuri recuperate din fostul sediu al politiei 28-02-2024 75 Descarca
32 HCL 31 aprobare trecere din dom pub in privat a supr de 580 mp 28-02-2024 66 Descarca
33 HCL 32 modificare Anexa la HCL 13 din 2024 privind inventarul domeniului privat 28-02-2024 71 Descarca
34 HCL 33 aprobare implementare proiect Instalare de capacitati energetice din surse regenerabile 11-03-2024 2754 Descarca
35 HCL 34 probare SF pt proiectul Instalare capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile 11-03-2024 2304 Descarca
36 HCL 35 aprobare parteneriat cu CNAIR pt Proiectare si Executie VO Horezu 11-03-2024 6021 Descarca
37 HCL 36 aprobare solicitare Scrisoare de garantie proiect Amenajare teren minifotbal sat Urșani 18-03-2024 86 Descarca
38 HCL 37 comisie desemnare 2 consilieri pt evaluare secretar 18-03-2024 40 Descarca
39 HCL 38 modificare organigrama 18-03-2024 685 Descarca
40 HCL 39 modificare ROF Centru de zi pt copii Saliste 18-03-2024 420 Descarca
41 HCL 40 modif art.2 din HCL 31 trecere din pub in privat 18-03-2024 68 Descarca
42 HCL 41 modif anexa la HCL 13 domeniu privat al UAT 18-03-2024 234 Descarca
43 HCL 42 aprobare studiu de oportunitate concesionare 16256 mp 22-03-2024 1086 Descarca
44 HCL 43 Caiet de sarcini pt concesionare in Parcul Industrial 22-03-2024 1064 Descarca
45 HCL 44 Aprobare Studiu de oportunitate concesionare teren 580 mp str.T.Vladimirescu 22-03-2024 1600 Descarca
46 HCL 45 caiet de sarcini pt concesionare 580 mp str.T.Vladimirescu 22-03-2024 1144 Descarca
47 HCL 46 valorificare tamplarie PVC recuperata din sediu primarie 22-03-2024 74 Descarca
48 HCL 47 aprobare inventar anual dom pub și privat 12-04-2024 440 Descarca
49 HCL 48 trecere din pub in privat Cladire chirurgie, in vederea dezafectarii 12-04-2024 540 Descarca
50 HCL 49 actualizare date tehnice ale unor imobile 12-04-2024 84 Descarca
51 HCL 50 dezmembrare in 3 loturi str.Al.I.Cuza 12-04-2024 240 Descarca
52 HCL 51 dezmembrare in 2 loturi 12-04-2024 171 Descarca
53 HCL 52 aprobare Regulament parcare publica cu plata 12-04-2024 556 Descarca
54 HCL 53 Infiintare Comisie de Circulatie la nivelul orașului Horezu și aprobare Regulament al comisie 12-04-2024 204 Descarca
55 HCL 54 organizare circuite turistice oras Horezu 12-04-2024 488 Descarca
56 HCL 55 stabilire salarii pt anul 2024 12-04-2024 101 Descarca
57 HCL 56 aprobare buget SC Edil Trans Horezu 12-04-2024 199 Descarca
58 HCL 57 aprobare taiere molid 12-04-2024 46 Descarca
59 HCL 58 aprobare Plan Directia de asistenta sociala 12-04-2024 232 Descarca
60 HCL 59 aprobare Plan de actiune Centru de zi pt copii Saliste 12-04-2024 171 Descarca
61 HCL 60 acordare ajutor de urgenta dl Furdui - incendiu 12-04-2024 41 Descarca
62 HCL 61 aprobare studiu de oportunitate pt PUZ trecere in intravilan in vederea construirii 12-04-2024 16163 Descarca
63 HCL 62 rectificare de buget, Spital 12-04-2024 41 Descarca
64 HCL 63 alocare bani pt conferinta 12-04-2024 36 Descarca
65 HCL 64 respingere demersuri efectuate de asociatia Kogayon 12-04-2024 40 Descarca
66 HCL 65 aprobare depunere proiect reabilitare zona centrala 12-04-2024 92 Descarca
67 HCL 66 aprobare depunere proiect reabilitare biserica Ursani 12-04-2024 688 Descarca
68 HCL 67 aprobare depunere proiect Mănăstire 12-04-2024 695 Descarca
69 HCL 68 aprobare indicatori tehnico econ proiect reabilitare zona cebntrala 12-04-2024 447 Descarca
70 HCL 69 aprobare indicatori tehnico econ pt proiectul depus in parteneriat cu Parohia Ursani 12-04-2024 402 Descarca
71 HCL 70 aprobare indicatori tehnico econ pt proiectul desfasurat in parteneriat cu Mănăstirea 12-04-2024 753 Descarca
72 HCL 71 aprobare depunere PROIECT MODERNIZARE rețele de apa si extindere retele de canalizare or.Horezu 15-04-2024 2685 Descarca
73 HCL 72 modificare SIDU, revizia 5 15-04-2024 6689 Descarca
74 HCL 73 rectificare de buget 15-04-2024 39 Descarca
75 HCL 74 aprobare protocol de cooperare Cocoș color 15-04-2024 1722 Descarca
76 HCL 75 aprobarea protocol in vederea sustinerii sportului de performanta 15-04-2024 160 Descarca
77 HCL 76 aprobare parteneriat cu CNAIR pt VO Horezu 30-04-2024 6220 Descarca
78 HCL 77 rectificare de buget 30-04-2024 752 Descarca
79 HCl 78 consultanta și reprezentare 30-04-2024 81 Descarca
80 HCL 79 aprobare depunere, acord parteneriat si implementare proiect mobilitate urbana 30-04-2024 7022 Descarca
81 HCL 80 aprobare doc tehnico econ proiect mobilitate urbana parteneriat CNAIR pt VO Horezu 30-04-2024 12825 Descarca
82 HCL 81 HCL modificare PMUD 07-05-2024 727 Descarca
83 HCL 82 indexare cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale 15-05-2024 456 Descarca
84 HCL 83 aprobare cotizatie ADI APA 15-05-2024 34 Descarca
85 HCL 84 prelungire contract de comodat incheiat cu Universitatea Petrosani 15-05-2024 78 Descarca
86 HCL 85 aprobare buget Cocosul de Hurez 15-05-2024 37 Descarca
87 HCL 86 studiu de oportunitate concesionare Treapt 15-05-2024 1019 Descarca
88 HCL 87 aprobare Caiet de sarcini concesionare Treapt 15-05-2024 1163 Descarca
89 HCL 88 alegere presedinte de sedinta 15-05-2024 36 Descarca
90 HCL 89 rectificare de buget 15-05-2024 40 Descarca
91 HCL 90 modificare act constitutiv societate EDIL TRANS 15-05-2024 459 Descarca
92 HCL 91 modificare indicatori VO Horezu 28-05-2024 39 Descarca
93 HCL 92 modificare indic tehnico econ Reabilitare strazi Anghel saligny 28-05-2024 408 Descarca
94 HCL 93 marcare, taiere lemn din pasunea Scarisoara 28-05-2024 45 Descarca
95 HCL 94 executie buget la data de 31.03.2024 28-05-2024 472 Descarca
96 HCL 95 sustinere transport ceramisti la targurile de profil 28-05-2024 43 Descarca
97 HCL 96 rectificare 28-05-2024 81 Descarca
98 HCL 97 aprobare Program prevenire marginalizare și excluziune socială 12-06-2024 191 Descarca
99 HCL 98 Modificare Regulament serviciu de transport persoane în regim de taxi 12-06-2024 1217 Descarca
100 HCL 99 aprobare Studiu oportunitate concesionare 6525 mp 12-06-2024 1802 Descarca
101 HCL 100 aprobare Documentatie concesionare 6525 mp 15-06-2024 1195 Descarca
102 HCL 101 aprobare Studiu oportunitate înființare Serviciu transport perzoane in Zona metropolitana Horezu 12-06-2024 7209 Descarca
103 HCL 102 aprobare Regulament Serviciu pub de transport local de pers prin curse regulate, Caiet de sarcini și Contract de delegare 12-06-2024 3574 Descarca
104 HCL 103 mandatare ADI Zona Metropolitatena Horezu sa exercite in numele UAT Horezu serviiciile de transport public de persoane 12-06-2024 100 Descarca
105 HCL 104 amfiteatru liceu denumit Constantin Zarnescu 12-06-2024 37 Descarca
106 HCL 105 aprobare Regulament salubrizare 12-06-2024 21143 Descarca
107 HCL 106 rectificare 12-06-2024 39 Descarca
108 HCL 107 aprobare contract vanzare energie fotovoltaica 25-06-2024 5468 Descarca
109 HCL 108 vanzare lemne din pct.scarisoara 25-06-2024 3376 Descarca
110 HCL 109 proiect ADI Salubrizare statia de sortare Roesti 25-06-2024 1054 Descarca
111 HCL 110 proiect ADI Salubrizare statii sortare Raureni si Brezoi 25-06-2024 1225 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.