blog
Hotarari / Decizii 2022
nr nume data KB desc.
1 HCL 1 aprobarea repartizării excedentului bugetar
înregistrat la data de 31.12.2021 precum și aprobarea acoperirii deficitului bugetar
10-03-2022 823 Descarca
2 HCL 2 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”Reabilitare și punere în siguranță DC147A
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”Reabilitare și punere în siguranță DC147A afectat în urma calamităților din perioada 11-12 iunie 2021, în orașul Horezu, județul Vâlcea”
10-03-2022 2598 Descarca
3 HCL 3 aprobare rețea școlară 10-03-2022 1576 Descarca
4 HCL 4 Aprobarea planului de lucrări şi a listei cu cantități de lucrări Lg.416 10-03-2022 4085 Descarca
5 HCL 5 Desemnarea unui consilier local în cadrul Comitetului de organizare UNESCO 10-03-2022 587 Descarca
6 HCL 6 alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni 10-03-2022 516 Descarca
7 HCL 7 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/08.07.2021 predarea către CNI
Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/08.07.2021 cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţii
10-03-2022 1137 Descarca
8 HCl 8 Aprobarea bugetului local pe anul 2022 10-03-2022 5419 Descarca
9 HCL 9 aprobarea participării la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi
la aprobarea participării la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehic
10-03-2022 2319 Descarca
10 HCL 10 aprobare organigrama 06-05-2022 4357 Descarca
11 HCL 11 aprobare salarii pt anul 2022 06-05-2022 1958 Descarca
12 HCL 12 repartizare sume in buget pt invatamant 06-05-2022 734 Descarca
13 HCL 13 exacutia bugetara la 31.12.2022 06-05-2022 4582 Descarca
14 HCL 14 aprobare prelungire scrisoare garantie 06-05-2022 973 Descarca
15 HCL 15 imputernicire primar sa semneze declaratie notariala pt vanzare ANL 06-05-2022 1022 Descarca
16 HCL 35 asociere cu CJV pt sustinere sportului 06-05-2022 2765 Descarca
17 HCL 16 administrator condominii Dima 06-05-2022 656 Descarca
18 HCL 17 aprobare plan SPAS pt anul 2022 06-05-2022 2567 Descarca
19 HCL 18 aprobare plan Centru de zi Saliste 06-05-2022 2209 Descarca
20 HCL 19 aprobare GLL 06-05-2022 881 Descarca
21 HCL 20 actualizare plan local romi 06-05-2022 1977 Descarca
22 HCL 21 aprobare infiintare Cabinet Medicina Muncii in Spital 06-05-2022 668 Descarca
23 HCL 22 aprobare indicatori tehnico-econ proiect Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul orasenesc horezu 06-05-2022 956 Descarca
24 HCL 23 alegere presedinte de sedinta pt data de 28.02.2022 06-05-2022 541 Descarca
25 HCL 24 aprobare suma bani pt cazarea si masa refugiatilor 06-05-2022 667 Descarca
26 HCL 25 achizitionare serviciu de consultanta pt un dosar ce este la Apel 06-05-2022 683 Descarca
27 HCL 26 incetare mandat de drept consilier local - deces 06-05-2022 658 Descarca
28 HCL 27 completare retea scolara 2021-2022 06-05-2022 1703 Descarca
29 HCL 28 modif contract pajisti Daroaia 06-05-2022 882 Descarca
30 HCL 29 modif contrc pajisti Scarisoara 06-05-2022 874 Descarca
31 HCL 30 aprobare modif obiect si pret contract pajisti incheiat cu asociatia Horezeanca in Plaiet 06-05-2022 874 Descarca
32 HCL 31 aprobare modif obiect si pret contract inchiriere pajisti cu asociatia Horezeanca Treapturi 06-05-2022 877 Descarca
33 HCL 32 aprobare modif obiect si pret Contr.inchiriere pajisti cu dl.Monea 06-05-2022 853 Descarca
34 HCL 33 aprobare incheiere contract de inchiriere centrale termice CT 1 și CT 2 06-05-2022 653 Descarca
35 HCL 34 tarif salubrizare incapand cu aprilie 06-05-2022 1318 Descarca
36 HCL 36 rectificare de buget 06-05-2022 5299 Descarca
37 HCL 37 studiu oportunitate conces 200 mp 06-05-2022 9207 Descarca
38 HCL 38 aprobare studiu oportunitate concesionare 363 mp 06-05-2022 9247 Descarca
39 H.39 comisie evaluare secre 06-05-2022 356 Descarca
40 HCL 40 chirii ANL incepand cu 01.04.2022 06-05-2022 935 Descarca
41 H.41 aprobare cerere de finantare infiintare retea gaze 06-05-2022 364 Descarca
42 hcl 42 mandat ADI apa Valcea 06-05-2022 1115 Descarca
43 HCL 43 PRELUARE RETEA APA 06-05-2022 915 Descarca
44 HCL 44 predare la APAVIL retea apa 06-05-2022 889 Descarca
45 HCL .45 modif hcl 99 actualizare indicatori ANL modif 06-05-2022 440 Descarca
46 HCL 46 27-06-2022 815 Descarca
47 HCL 47 organigrama 2022 27-06-2022 1685 Descarca
48 HCL 48 modificare anexa contractuali stabilire salarii de baza 27-06-2022 1347 Descarca
49 HCL 49 ctualizare cu inflatia a impozitelor si taxelor locale aplicabile in 2023 27-06-2022 12935 Descarca
50 HCL 50 tarife adapost caini 27-06-2022 926 Descarca
51 HCL 51 achizitionare autoutilitara Pegeot Bipper pt Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan 27-06-2022 664 Descarca
52 HCL 52 vanzare ANL plata in rate 27-06-2022 2131 Descarca
53 HCL 53 aprobare studiu oportunitate PUZ Vf.lui Roman 27-06-2022 7310 Descarca
54 HCL 54 modif art.1 din HCL 51 din 2021 comisie tehnica urbanism 27-06-2022 612 Descarca
55 HCL 55 alocare bani Parohiei Balanesti 27-06-2022 618 Descarca
56 HCL 56 studiu oportunitate concesionare 300 mp Scarisoara 27-06-2022 4049 Descarca
57 HCL 57 presedinte de sedinta Mai Iunie Iulie 27-06-2022 586 Descarca
58 HCL 58 alocare bani Ziua Copilului 1 iunie 27-06-2022 646 Descarca
59 HCL 59 vanzare locuinta ANL plata integral 27-06-2022 924 Descarca
60 HCL 60 ocumentatie concesionare 363 mp Parcare Dârzu 27-06-2022 12669 Descarca
61 HCL 61 administrator condominii Broscoteanu 27-06-2022 631 Descarca
62 HCL 62 imputernicire primar sa semneze un protocol de actualizare limite munti 27-06-2022 1458 Descarca
63 HCL 63 aprobare proiect proiect autobuze nepoluante 27-06-2022 8628 Descarca
64 HCL 64 aprobare proiect sisteme inteligente de management urban 27-06-2022 5386 Descarca
65 HCL 65 aprobare proiect piste de biciclete 27-06-2022 3272 Descarca
66 HCL 66 aprobare proiect reabilitare sediu primărie 27-06-2022 3250 Descarca
67 HCL 67 aprobare proiect Actualizare in format GIS PUG 27-06-2022 6677 Descarca
68 HCL 68 modificare organigramă Spital Orășenesc Horezu 27-06-2022 9139 Descarca
69 HCL 69 alocare bani Cocosul de Hurez 27-06-2022 561 Descarca
70 HCL 70 alocare bani pt revista Monitorul de Hurez 27-06-2022 606 Descarca
71 HCL 71 rectificare de buget 27-06-2022 5216 Descarca
72 HCL 72 aprobare proiect elaborare PMDU 27-06-2022 6836 Descarca
73 HCL 73 vanzare plata in rate apartament ANL 06-07-2022 366 Descarca
74 HCL 74 aprobare demolare cladiri uzate strand 06-07-2022 1295 Descarca
75 HCL 75 Aprobare studiu oportunitate concesionare teren si constructie 06-07-2022 9008 Descarca
76 HCL 76 aprobare studiu de oportunitate conces supr de 23326 06-07-2022 7936 Descarca
77 HCL 77 aprobare Aprobare studiu concesionare teren treapt 8493 06-07-2022 8109 Descarca
78 HCL 78 Aprobare studiu concesionare teren treapt 13537 mp 06-07-2022 8201 Descarca
79 HCL 79 probare studiu concesionare teren treapt 42650 mp 06-07-2022 6932 Descarca
80 HCL 80 modif organigramă mai 06-07-2022 3502 Descarca
81 HCL 81 realocare suma bani la proiecte 06-07-2022 540 Descarca
82 HCL 82 declarare de interes public drumuri 06-07-2022 348 Descarca
83 HCL 83 insusire rapoarte evaluare pt schimb terenuri 06-07-2022 12074 Descarca
84 HCL 84 Achizitie servicii de consultanta Dosar 2579 06-07-2022 1000 Descarca
85 HCL 85 modificare documentatie CONCESIONARE 278 m 06-07-2022 12090 Descarca
86 HCL 86 aprobare SF proiect regional pt apă 08-08-2022 1450 Descarca
87 HCL 87 aprobare cofinantare proiect apa 08-08-2022 934 Descarca
88 HCL 88 achizitionare serviciu de consultanta pentru proiecte 08-08-2022 1157 Descarca
89 HCL 89 aprobare plan anual de evolutie a tarifelor apa si canal in cadrul proiectului 08-08-2022 2308 Descarca
90 HCL 90 aprobare Strategie locală 2021-2030 SIDU 08-08-2022 650 Descarca
91 Anexă la HCL nr.90 - Strategia 08-08-2022 7301 Descarca
92 HCL 91 aprobare indicatori pt obiectivul Aparare de mal raul Luncavat 08-08-2022 1896 Descarca
93 HCL 92 aprobare cheltuieli neeligibile proiect adapost caini 08-08-2022 1846 Descarca
94 HCL 93 vanzare locuinta anl cu plata in rate 08-08-2022 3377 Descarca
95 HCL 94 aprobare modificare Stat de functii 08-08-2022 3052 Descarca
96 HCL 95 aprobare taiere 5 arbori plopi 08-08-2022 1248 Descarca
97 HCL 96 aprobare documentație concesionare 3683 mp si constructie 08-08-2022 12728 Descarca
98 HCL 97 aprobare documentație concesionare 23326 mp Treapt 08-08-2022 12457 Descarca
99 HCL 98 aprobare documentatie concesionare 8493 mp Treapt 08-08-2022 12543 Descarca
100 HCL 99 aprobare documentație concesionare 13537 mp 08-08-2022 12804 Descarca
101 HCL 100 aprobare documentatie concesionare 46298 mp Treapt 08-08-2022 12933 Descarca
102 HCL 101 modificare indicatori la proiectul Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul or Horezu 08-08-2022 6000 Descarca
103 HCL 102 modificare indicatori la proiectul cu reabilitare Liceu 08-08-2022 2409 Descarca
104 HCL 103 dezmembrare pct Treapt 06-09-2022 1705 Descarca
105 HCL 104 aprobare dezmembrare pct.La Stejari-Targ 06-09-2022 1821 Descarca
106 HCL 105 aprobare dezmembrare pct.Treapt,Treapturi 06-09-2022 2209 Descarca
107 HCL 106 modif.art.2 supleanti la comisia de evaluare oferte pt concesionare 06-09-2022 658 Descarca
108 HCL 107 aprobare executie pe Trim I 06-09-2022 5759 Descarca
109 HCL 108 Rectificare buget iulie 06-09-2022 5649 Descarca
110 HCL 109 aprobare Regulament DAS 06-09-2022 8830 Descarca
111 HCL 110 aprobare Plan Local Romi 06-09-2022 2618 Descarca
112 HCL 111 aprobare Regulament Centru de zi Saliste 06-09-2022 5852 Descarca
113 HCL 112 aprobare DALI si indicatori tehnico econ pt obiectivul Reabilitare strazi in orasu Horezu 06-09-2022 3561 Descarca
114 HCL 113 alegere presedinte de sedinta 06-09-2022 585 Descarca
115 HCL 114 PMUD 06-09-2022 633 Descarca
116 HCL 115 participare program crestere eficienta iluminat public 06-09-2022 2003 Descarca
117 H 116 aprobare executie buget 19-09-2022 10212 Descarca
118 H 117 aprobarea bugetului pt Zilele orasului Horezu 19-09-2022 572 Descarca
119 H 119 aprobare schimb cu UAT Maldaresti 19-09-2022 2089 Descarca
120 H 118 majorare energie termica 19-09-2022 1313 Descarca
121 H 120 aprobare alipire La Stejari Targ 19-09-2022 2810 Descarca
122 H 121 alipire concesionare 19-09-2022 3176 Descarca
123 H 122 incheiere acord parteneriat cu Speed Motor Ring 19-09-2022 4684 Descarca
124 H 123 act aditional la protocol cu Centura ocolitoare 19-09-2022 1605 Descarca
125 H 124 declarare bunuri de uz si interes public local 19-09-2022 3518 Descarca
126 H 125 aprobare studiu de oportunitate Plăieț 19-09-2022 13119 Descarca
127 H 126 trecere din public în privat 12 ha 19-09-2022 641 Descarca
128 H 127 aprobare valoare de valorificare borduri 19-09-2022 588 Descarca
129 HCL 128 incetare mandat consilier local 29-09-2022 598 Descarca
130 HCL 129 participare in cadrul proiectului Colectare separata deseuri prin infiintare de insule 29-09-2022 1000 Descarca
131 HCL 130 darea in folosinta gratuita pe o perioada de 1 an a unei sali de clasa 29-09-2022 2049 Descarca
132 HCL 131 rectificare buget 03-10-2022 1178 Descarca
133 HCL 132 tabara pictura 03-10-2022 4009 Descarca
134 HCl 133 reprezentanti CLH in CA invatamant 09-11-2022 1277 Descarca
135 HCL 134 modif contract concesiune incheiat cu Anabela 09-11-2022 1258 Descarca
136 HCL 135 alipire Treap cu Treapturi 09-11-2022 4485 Descarca
137 HCL 136 declarare bun de uz si interes pub(strada) 09-11-2022 896 Descarca
138 HCL 137 completarea Nomenclatorului stradal cu 1 str 09-11-2022 823 Descarca
139 HCL 138 aprobare DALI proiect Reabilitare Strazi in or Horezu 09-11-2022 3173 Descarca
140 HCL 139 rectificare de buget 09-11-2022 613 Descarca
141 HCL 140 alegere presedinte de sedinta pt aceasta data 09-11-2022 536 Descarca
142 HCL 141 incetare mandat prin demisie 09-11-2022 599 Descarca
143 HCL 142 participare in cadrul proiectului Cresterea eficientei energetice la blocurile O3, O4 si TCMM 09-11-2022 1492 Descarca
144 HCL 143 presedinte sedinta pt aceasta data 09-11-2022 429 Descarca
145 HCL 144 APROBARE LOCUINTA BLOC TINERI 09-11-2022 4872 Descarca
146 HCL 145 APROBARE PROIECT CRESTERE EFICIENTA ENERGETICA LA SC ROMANII DE JOS 09-11-2022 3071 Descarca
147 HCL 146 Aprobare proiect Reabilitare modernizare scoala si grad Ursani 09-11-2022 3019 Descarca
148 HCL 147 aprobare bani ambulatoriu la finalizare proiect 09-11-2022 964 Descarca
149 HCL 148 aprobare bunuri ca fiind de uz si interes public - adapost caini 09-11-2022 950 Descarca
150 HCL 149 aprobare contract de servicii pt desapezire 09-11-2022 4107 Descarca
151 HCL 150 rectificare de buget 09-11-2022 656 Descarca
152 HCL 151 act aditional la contract CEZ 09-11-2022 1006 Descarca
153 HCL 152 dare in folosinta gratuita microbuze la liceu 14-11-2022 2305 Descarca
154 HCL 153 perioadă de inventariere anuală 14-11-2022 632 Descarca
155 HCL 154 actualizare date tehnice str.Romanii de sus 14-11-2022 1121 Descarca
156 HCL 155 președinte de sedinta pt urmatoarele 3 luni 14-11-2022 620 Descarca
157 HCL 156 rectificare de buget 14-11-2022 669 Descarca
158 HCL 157 rectificare de buget nov 08-12-2022 607 Descarca
159 HCL 158 prelungire scrisoare de garantie proiect ISU 08-12-2022 968 Descarca
160 HCL 159 alocare sumă bani pt memorial de handbal 08-12-2022 629 Descarca
161 HCL 160 MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CLH 15-12-2022 853 Descarca
162 HCL 161 APROBARE PROTOCOL MINISTERUL MUNCII PT ACORDARE ECHIPAMENTE IT 15-12-2022 3999 Descarca
163 HCL 162 MANIFESTARI LUNA DECEMBRIE SI SUMA ALOCATA 15-12-2022 893 Descarca
164 HCL 163 EXECUTIE BUGET TRIMESTRUL 3 15-12-2022 7614 Descarca
165 HCL 164 RECTIFICARE BUGET NOIEMBRIE 15-12-2022 644 Descarca
166 HCL 165 modificare comisie de concesiuni 15-12-2022 978 Descarca
167 HCL 166 aprobare studiu de oportunitate pt concesionare 3380 mp str.T.Vladimirescu nr.135 15-12-2022 10026 Descarca
168 HCL 167 aprobare studiu de oportunitate pt concesionare 117282 prop privata 15-12-2022 13622 Descarca
169 HCL 168 APROBARE ACORD PARTENERIAT CU BISERICA URSANI PT REALIZARE DOC TEHNICA SI STUDIU 15-12-2022 2328 Descarca
170 HCL 169 MODIFICARE INDICATOR PROIECT REABILITATE LICEU 15-12-2022 2209 Descarca
171 HCL 170 dare in folosinta gratuita microbuse catre Liceu 15-12-2022 2585 Descarca
172 HCL 171 APROBARE PROIECT ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE PT REDICERE INFECTII NOSOCOMIALE 15-12-2022 3126 Descarca
173 HCL 172 APROBARE ACORD PARTENERIAT MANASTIREA HOREZU REALIZARE DOCUMENTATIE PT REABILITARE HAMBAR 15-12-2022 2223 Descarca
174 HCL 173 rectificare de buget decembrie 29-12-2022 1063 Descarca
175 HCL nr.174 impozite și taxe pt 2023 16-01-2023 28839 Descarca
176 HCL 175 HCL 175 MODIFICARE SI COMPLETARE DOMENIU PUBLIC SI INTRODUCERE POZITIE NOUA 27-01-2023 1225 Descarca
177 HCL 176 HCL 176 DOCUMENTATIE CONCESIONARE 3380 MP 27-01-2023 12641 Descarca
178 HCL 177 APROBARE DOCUMENTATI CONCESIONARE 100000 MP 27-01-2023 12934 Descarca
179 HCL 178 APROBARE DEZMEMBRARE 4 LOTURI 27-01-2023 2737 Descarca
180 HCL 179 MODIFICARE HCL 98 CAIET DE SARCINI CONCESIUNE 16-01-2023 13144 Descarca
181 HCL 180 MODIFICARE HCL 100 CAIET DE SARCINI CONCESIUNE 16-01-2023 13346 Descarca
182 HCL 181 mandat ADI Apa Valcea 16-01-2023 2640 Descarca
183 HCL 182 MODIFICARE ANEXA 1 SI 2 SALARII 16-01-2023 1905 Descarca
184 HCL 183 retea scolara 2023-2024 16-01-2023 1417 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.