blog
Hotarari / Decizii 2022
nr nume data KB desc.
1 HCL 1 aprobarea repartizării excedentului bugetar
înregistrat la data de 31.12.2021 precum și aprobarea acoperirii deficitului bugetar
10-03-2022 823 Descarca
2 HCL 2 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”Reabilitare și punere în siguranță DC147A
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”Reabilitare și punere în siguranță DC147A afectat în urma calamităților din perioada 11-12 iunie 2021, în orașul Horezu, județul Vâlcea”
10-03-2022 2598 Descarca
3 HCL 3 aprobare rețea școlară 10-03-2022 1576 Descarca
4 HCL 4 Aprobarea planului de lucrări şi a listei cu cantități de lucrări Lg.416 10-03-2022 4085 Descarca
5 HCL 5 Desemnarea unui consilier local în cadrul Comitetului de organizare UNESCO 10-03-2022 587 Descarca
6 HCL 6 alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni 10-03-2022 516 Descarca
7 HCL 7 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/08.07.2021 predarea către CNI
Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/08.07.2021 cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţii
10-03-2022 1137 Descarca
8 HCl 8 Aprobarea bugetului local pe anul 2022 10-03-2022 5419 Descarca
9 HCL 9 aprobarea participării la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi
la aprobarea participării la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehic
10-03-2022 2319 Descarca
10 HCL 10 aprobare organigrama 06-05-2022 4357 Descarca
11 HCL 11 aprobare salarii pt anul 2022 06-05-2022 1958 Descarca
12 HCL 12 repartizare sume in buget pt invatamant 06-05-2022 734 Descarca
13 HCL 13 exacutia bugetara la 31.12.2022 06-05-2022 4582 Descarca
14 HCL 14 aprobare prelungire scrisoare garantie 06-05-2022 973 Descarca
15 HCL 15 imputernicire primar sa semneze declaratie notariala pt vanzare ANL 06-05-2022 1022 Descarca
16 HCL 35 asociere cu CJV pt sustinere sportului 06-05-2022 2765 Descarca
17 HCL 16 administrator condominii Dima 06-05-2022 656 Descarca
18 HCL 17 aprobare plan SPAS pt anul 2022 06-05-2022 2567 Descarca
19 HCL 18 aprobare plan Centru de zi Saliste 06-05-2022 2209 Descarca
20 HCL 19 aprobare GLL 06-05-2022 881 Descarca
21 HCL 20 actualizare plan local romi 06-05-2022 1977 Descarca
22 HCL 21 aprobare infiintare Cabinet Medicina Muncii in Spital 06-05-2022 668 Descarca
23 HCL 22 aprobare indicatori tehnico-econ proiect Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul orasenesc horezu 06-05-2022 956 Descarca
24 HCL 23 alegere presedinte de sedinta pt data de 28.02.2022 06-05-2022 541 Descarca
25 HCL 24 aprobare suma bani pt cazarea si masa refugiatilor 06-05-2022 667 Descarca
26 HCL 25 achizitionare serviciu de consultanta pt un dosar ce este la Apel 06-05-2022 683 Descarca
27 HCL 26 incetare mandat de drept consilier local - deces 06-05-2022 658 Descarca
28 HCL 27 completare retea scolara 2021-2022 06-05-2022 1703 Descarca
29 HCL 28 modif contract pajisti Daroaia 06-05-2022 882 Descarca
30 HCL 29 modif contrc pajisti Scarisoara 06-05-2022 874 Descarca
31 HCL 30 aprobare modif obiect si pret contract pajisti incheiat cu asociatia Horezeanca in Plaiet 06-05-2022 874 Descarca
32 HCL 31 aprobare modif obiect si pret contract inchiriere pajisti cu asociatia Horezeanca Treapturi 06-05-2022 877 Descarca
33 HCL 32 aprobare modif obiect si pret Contr.inchiriere pajisti cu dl.Monea 06-05-2022 853 Descarca
34 HCL 33 aprobare incheiere contract de inchiriere centrale termice CT 1 și CT 2 06-05-2022 653 Descarca
35 HCL 34 tarif salubrizare incapand cu aprilie 06-05-2022 1318 Descarca
36 HCL 36 rectificare de buget 06-05-2022 5299 Descarca
37 HCL 37 studiu oportunitate conces 200 mp 06-05-2022 9207 Descarca
38 HCL 38 aprobare studiu oportunitate concesionare 363 mp 06-05-2022 9247 Descarca
39 H.39 comisie evaluare secre 06-05-2022 356 Descarca
40 HCL 40 chirii ANL incepand cu 01.04.2022 06-05-2022 935 Descarca
41 H.41 aprobare cerere de finantare infiintare retea gaze 06-05-2022 364 Descarca
42 hcl 42 mandat ADI apa Valcea 06-05-2022 1115 Descarca
43 HCL 43 PRELUARE RETEA APA 06-05-2022 915 Descarca
44 HCL 44 predare la APAVIL retea apa 06-05-2022 889 Descarca
45 HCL .45 modif hcl 99 actualizare indicatori ANL modif 06-05-2022 440 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.