blog
Hotarari / Decizii 2018
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Aprobate deficit bugetar si a excedentului bugetar
21-02-2018 196 Descarca
2 Hot. nr. 2
Transmitere in folosinta gratuita teren pt constructie bloc ANL
21-02-2018 499 Descarca
3 Hot. nr. 3
Aprobare rețea școlară
21-02-2018 561 Descarca
4 Hot. nr. 4
Aprobare plan de lucrări și deviz estimativ pt anul 2018
21-02-2018 3055 Descarca
5 Hot. nr. 5
Aprobare regulament conditii acordare spor conditii de munca
21-02-2018 763 Descarca
6 Hot. nr. 6
Aprobare valoare investitie si scrisoare garantie pt proiectul Cresterea nivelului de operationalitate si spacializare a serviciului voluntar pt situatii de urgenta
21-02-2018 315 Descarca
7 Hot. nr. 7
Vanzare locuinta ANL
21-02-2018 253 Descarca
8 Hot. nr. 8
Modificarea si completarea HCL nr.111 din 2017 taxe si impozite
21-02-2018 200 Descarca
9 Hot. nr. 9
Aprobare achizitionare serviciu de consultanta, asistenta si reprezentare pt promovarea unei actiuni in litigiul cu SC SACOMET SA
21-02-2018 234 Descarca
10 Hot. nr. 10
Aprobare buget 2018
13-03-2018 366 Descarca
11 Anexa la hot. nr. 10
Bugetul 2018
13-03-2018 2991 Descarca
12 Hot. nr. 11
Bugetul SC Horezu Prim pe anul 2018
13-03-2018 3351 Descarca
13 Hot. nr. 12
Alegere presedinte de sedinta
13-03-2018 300 Descarca
14 Hot. nr. 13
Modificare HCL nr.8 din 2017
13-03-2018 172 Descarca
15 Hot. nr. 14
Achizitionare teren in suprafata de 2435 mp situat pe str.A.I.Cuza
16-04-2018 545 Descarca
16 Hot. nr. 15
EXPROPRIERE
30-03-2018 730 Descarca
17 Anexa nr. 1 la hot. nr. 15 04-04-2018 595 Descarca
18 Anexa nr. 2 la hot. nr. 15 04-04-2018 491 Descarca
19 Anexa nr. 3 la hot. nr. 15 04-04-2018 296 Descarca
20 Anexa nr. 4 la hot. nr. 15 04-04-2018 106 Descarca
21 Anexa nr. 5 la hot. nr. 15 04-04-2018 354 Descarca
22 Anexa nr. 6 la hot. nr. 15 04-04-2018 493 Descarca
23 Anexa nr. 7 la hot. nr. 15 04-04-2018 227 Descarca
24 Hot. nr. 16
Inventarierea dom pub si privat pe 2017
30-03-2018 1598 Descarca
25 Hot. nr. 17
Executia bugetului local la 31.12.2017
26-04-2018 1926 Descarca
26 Hot. nr. 18
Actualizarea chiriilor locuintelor ANL
26-04-2018 591 Descarca
27 Hot. nr. 19
Aprobare lista solicitanti locuinte ANL si repartizare garsoniera
26-04-2018 382 Descarca
28 Hot. nr. 20
Modificare si completare Strategie Locala
26-04-2018 384 Descarca
29 Hot. nr. 21
Aprobare sustinere financiara Club Flacara Hortezu
05-05-2018 908 Descarca
30 Hot. nr. 22
reaziliere contract concesiune Rexaland
02-05-2018 291 Descarca
31 Hot. nr. 23
Aprobarea unor tarife pt activ desfas de Sc Horezu Prim
02-05-2018 1013 Descarca
32 Hot. nr. 24
Revocare HCL nr.15 din 29.03.2018
21-05-2018 379 Descarca
33 Hot. nr. 25
Aprobare normativ propriu chelt consum lunar carburanți autoturisme proprii
21-05-2018 280 Descarca
34 Hot. nr. 26
Aprobare dezmembrare teren Treapt
21-05-2018 1145 Descarca
35 Hot. nr. 27
Modificare si completare HCL nr.32 din 2009 Sc Horezu Prim
21-05-2018 336 Descarca
36 Hot. nr. 28
Protocol colaborare Sc Salubritate, gestionare caini fara stapan
21-05-2018 967 Descarca
37 Hot. nr. 29
Modificare HCL 32 din 1999 inventarul domeniului public
21-05-2018 187 Descarca
38 Hot. nr. 30
Achizitionare serviciu avocatura
21-05-2018 215 Descarca
39 Hot. nr. 31
Rectificare de buget
21-05-2018 189 Descarca
40 Hot. nr. 32
Delegare serviciu salubrizare Horezu pe baza procedurilor de atribuire specifice leg achiz pub
22-06-2018 378 Descarca
41 Anexa nr. 1 la hot. nr. 32
Studiu de fundamentare
22-06-2018 2976 Descarca
42 Anexa nr. 2 la hot. nr. 32
Caiet de sarcini
22-06-2018 5422 Descarca
43 Anexa nr. 3 la hot. nr. 32
Strategia de contractare
22-06-2018 3356 Descarca
44 Anexa nr. 4 la hot. nr. 32
Fisa de date a achizitiei
22-06-2018 4838 Descarca
45 Hot. nr. 33
Aprobare executie buget local la31.03.2018
22-06-2018 1833 Descarca
46 Hot. nr. 34
Modificare HCL 118 din 2017 plan ocupare functii publice
22-06-2018 387 Descarca
47 Hot. nr. 35
Aprobare documentatie atribuire concesionare licitatie pub 250 mp Saliste
22-06-2018 2260 Descarca
48 Hot. nr. 36
Aprobare docum atribuire concesionare licitatie pub teren 1709 mp Treapturi
22-06-2018 2191 Descarca
49 Hot. nr. 37
Aprobare concesionare fara licitatie teren Treapt 7019 mp catre SC COSTA WOOD TRADING SRL
22-06-2018 1374 Descarca
50 Hot. nr. 38
Trecere din prop publica in prop privata in vederea desfiintarii
22-06-2018 788 Descarca
51 Hot. nr. 39
Amenajament pastoral
22-06-2018 237 Descarca
52 Hot. nr. 40
Alegerea presedintelui de sedinta
22-06-2018 179 Descarca
53 Hot. nr. 41
Inchiriere pe 3 ani a centralelor si terenului de la SC SACOMET
09-07-2018 212 Descarca
54 Hot. nr. 42
Acceptare oferta donatie teren
20-08-2018 369 Descarca
55 Hot. nr. 43
Modificare HCL 27 din 2018 cu privire la SC Horezu Prim
20-08-2018 297 Descarca
56 Hot. nr. 44
Premiere echipa fotbal ACS Flacara Horezu
20-08-2018 195 Descarca
57 Hot. nr. 45
Modificare si completare HCL 32 din 1999 domeniul public
20-08-2018 330 Descarca
58 Hot. nr. 46
Revocare HCL 41 din 2018
20-08-2018 186 Descarca
59 Hot. nr. 47
Achizitionare serviciu consultanta pentru apel
11-09-2018 257 Descarca
60 Hot. nr. 48
Aprobare conditii de prelungire a 2 contracte
11-09-2018 302 Descarca
61 Hot. nr. 49
Sustinere financiara echipa de fotbal
11-09-2018 218 Descarca
62 Hot. nr. 50
Modificare HCL 31 din 2017 indicatori tehnico economici proiect Construire cresa Pomul Vietii
11-09-2018 324 Descarca
63 Hot. nr. 51
Aprobare Program de masuri pentru imbunatatirea eficientei energetice a orasului Horezu
11-09-2018 200 Descarca
64 Anexa la hot. nr. 51
PROGRAM DE MASURI Pentru IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE
11-09-2018 22269 Descarca
65 Hot. nr. 52
Aprobare SF cu elemente DALI pt proiectul Reabilitare, modernizare sistem iluminat
11-09-2018 330 Descarca
66 Anexa la hot. nr. 52
Memoriu date generale - HCL - HOREZU - 180808 - GR -1.5
11-09-2018 367 Descarca
67 Hot. nr. 53
Transformare fuctie publica urmare a promovarii
08-10-2018 325 Descarca
68 Hot. nr. 54
Repartizare locuinta ANL
08-10-2018 209 Descarca
69 Hot. nr. 55
Acordare mandat special ADI APA
08-10-2018 318 Descarca
70 Hot. nr. 56
Inregistrare Oras Horezu in SNEP plata online impozite
08-10-2018 200 Descarca
71 Hot. nr. 57
Revocare HCL nr.45 din 2018
08-10-2018 451 Descarca
72 Hot. nr. 58
Program zilele orasului 2018
08-10-2018 426 Descarca
73 Hot. nr. 59
Dare in folosinta gratuita spatiu catre OCPI
08-10-2018 1050 Descarca
74 Hot. nr. 60
Aprobare implementare proiect Infiintare centru local integrat pt situatii de urgenta in or.Horezu, jud Valcea
08-10-2018 3053 Descarca
75 Hot. nr. 61
Alegere presedinte de sedinta
08-10-2018 171 Descarca
76 Hot. nr. 62
Rectificare de buget
12-11-2018 2476 Descarca
77 Hot. nr. 63
Aprobare implementare proiect Centru socio-medical și social în Romanii de Sus, Săliște
12-11-2018 1347 Descarca
78 Hot. nr. 64
Aprobare strategie delegare serviciu alimentare cu energie termica si procedura de licitatie
12-11-2018 304 Descarca
79 Anexa nr. 1 la hot. nr. 64
Strategia
12-11-2018 2195 Descarca
80 Anexa nr. 2-4 la hot. nr. 64
Studi de oportunitate, caiet sarcini, contr cadru
12-11-2018 6294 Descarca
81 Hot. nr. 65
Aprobare regulament acces - str.Independentei
12-11-2018 1375 Descarca
82 Hot. nr. 66
Aprobare dezmembrare imobil Romanii de Sus
12-11-2018 425 Descarca
83 Hot. nr. 67
Completare anexa domeniu public oras Horezu
12-11-2018 291 Descarca
84 Hot. nr. 68
Reprezentantii CLH in CA al instituțiilor de invațământ
12-11-2018 350 Descarca
85 Hot. nr. 69
Aprobare solicitare taiere nuc
12-11-2018 201 Descarca
86 Hot. nr. 70
Mandatare reprez in AGA APA VALCEA
12-11-2018 363 Descarca
87 Hot. nr. 71
Completare Strategie Locala 2014-2020
12-11-2018 359 Descarca
88 Hot. nr. 72
Declarare de interes public a unui bun
12-11-2018 175 Descarca
89 Hot. nr. 73
Alipire imobile punctul Treapturi
12-11-2018 320 Descarca
90 Hot. nr. 74
Modificare HCL 29 din 2018
12-11-2018 202 Descarca
91 Hot. nr. 75
Completare Anexa domeniu public
12-11-2018 429 Descarca
92 Hot. nr. 76
Aprobare SF si indicatori tehnico-econ pt proiectul cu ambulatoriu
12-11-2018 267 Descarca
93 Hot. nr. 77
Achizitionare serviciu de consultanta
12-11-2018 234 Descarca
94 Hot. nr. 78
Rectificare de buget
09-01-2019 2242 Descarca
95 Hot. nr. 79
Aprobare deplasare Luxemburg
09-01-2019 191 Descarca
96 Hot. nr. 80
Asociere cu CJ Valcea in vederea sustinerii sportului de performanta
09-01-2019 921 Descarca
97 Hot. nr. 81
Completarea anexei la HCL 75 din 2018 prin introducerea numerelor cadastrale
09-01-2019 495 Descarca
98 Hot. nr. 82
Aprobare SF cu elemente de DALI pt proiectul ”Reabilitare, modernizare si extindere zona centrala pietonala
09-01-2019 1622 Descarca
99 Hot. nr. 83
Modificare HCL 17 din 2017 asociere asociatia Oltenia Carpatica
09-01-2019 202 Descarca
100 Hot. nr. 84
Modificare HCL 85 din 2017 domeniul public
09-01-2019 261 Descarca
101 Hot. nr. 85
Modificare HCL 86 din 2017 dom pub strada
09-01-2019 258 Descarca
102 Hot. nr. 86
Modificare poz inventar dom pub
09-01-2019 264 Descarca
103 Hot. nr. 87
Transformare funct pub urmare a promovarii
09-01-2019 310 Descarca
104 Hot. nr. 88
Aprobare executie bug local la 30.09.2018
09-01-2019 1650 Descarca
105 Hot. nr. 89
Aprobare sustinere curs pian
09-01-2019 177 Descarca
106 Hot. nr. 90
Aprobare pret local al energiei termice facturate populatiei din or Horezu de operator Reimar
09-01-2019 203 Descarca
107 Hot. nr. 91
Declararea procedurii de insolventa prin reorganizare a SC Horezu Prim
09-01-2019 181 Descarca
108 Hot. nr. 92
Aprobare SF si indicatori pt proiectul ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare complex sportiv Horezu
09-01-2019 193 Descarca
109 Hot. nr. 93
Completare Anexa reprezentanti consilieri in CA ale unitatilor preuniversitare de stat
09-01-2019 303 Descarca
110 Hot. nr. 94
Modificarea HCL 82 din 2018
09-01-2019 1585 Descarca
111 Hot. nr. 95
Impozite și taxe 2019
02-01-2019 8540 Descarca
112 Hot. nr. 96
Regulament pasunat pajisti si docum de atribuire
06-12-2018 8805 Descarca
113 Hot. nr. 97
Aprobare program manifestari cultural-artistice si sociale ce se desfasoara in luna Dec 2018
09-01-2019 310 Descarca
114 Hot. nr. 98
Alegerea presedintelui de sedinta
09-01-2019 168 Descarca
115 Hot. nr. 99
Completare Anexă privind domeniu public
29-01-2019 532 Descarca
116 Hot. nr. 100
Dezmembrare teren Treapt
29-01-2019 775 Descarca
117 Hot. nr. 101
Declarare de interes public teren și introducere în dom public
29-01-2019 294 Descarca
118 Hot. nr. 102
Modif HCL 56 înregistrare în SNEP
29-01-2019 207 Descarca
119 Hot. nr. 103
Rectificare de buget
29-01-2019 2442 Descarca
120 Hot. nr. 104
Aprobare doc tehnico-ec respectiv PT pt ”Amenajare campingb în orașul Horezu, jud.Vl”
29-01-2019 193 Descarca
121 Hot. nr. 105
Completarea Anexei la HCL 99 cu numerele cadastrale
29-01-2019 619 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.