blog
Hotarari / Decizii 2017
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Aprobarea deficitului bugetar inregistrat la data de 31.12.2016
12-01-2017 319 Descarca
2 Hot. nr. 2
Predare amplasament catre CNI
16-02-2017 679 Descarca
3 Hot. nr. 3
Aprobare creare post Aparat Consiliu local
16-02-2017 234 Descarca
4 Hot. nr. 4
Aprobare modificare preț energie termică
16-02-2017 210 Descarca
5 Hot. nr. 5
Aprobare plan lucrari Legea 416 din 2001
16-02-2017 2450 Descarca
6 Hot. nr. 6
Modificare HCL nr.19 din 28.04.2016
16-02-2017 246 Descarca
7 Hot. nr. 8
Aprobare achiziționare teren
16-02-2017 487 Descarca
8 Hot. nr. 9
Aprobare cont de execuție
16-02-2017 1307 Descarca
9 Hot. nr. 10
Organigramă și Stat de funcții
16-02-2017 849 Descarca
10 Hot. nr. 11
Revocare hot 25 din 28.04.2010
21-02-2017 839 Descarca
11 Hot. nr. 12
Transmitere ANL teren pct Parc Zăvoi
21-02-2017 1552 Descarca
12 Hot. nr. 13
Aprobare Regulamant repartizare, închiriere locuințe sociale
10-03-2017 6995 Descarca
13 Hot. nr. 14
Aprobare modificare HCL 44 din 2016 impozite și taxe
10-03-2017 494 Descarca
14 Hot. nr. 15
Aprobare Regulament instituire procedură urmărire creanțe fiscale
10-03-2017 3605 Descarca
15 Hot. nr. 16
Modificare HCL 23 din 2011 indicatori străzi
10-03-2017 3097 Descarca
16 Hot. nr. 17
Aprobare Asociere asociația OLTENIA CARPATICA
10-03-2017 764 Descarca
17 Hot. nr. 18
Aprobare documentație concesionare 5002 mp
10-03-2017 4510 Descarca
18 Hot. nr. 19
Aprobare indicatori reabilitare și modernizare str I.Gh Duca
10-03-2017 1361 Descarca
19 Hot. nr. 20
Aprobare indicatori Modernizare str Mircea cel Bătrân
10-03-2017 1306 Descarca
20 Hot. nr. 21
Aprobare indicatori Modernizare străzi UAT
10-03-2017 1325 Descarca
21 Hot. nr. 22
Aprobare indicatori Reabilitare str Știrbei Vodă
10-03-2017 1347 Descarca
22 Hot. nr. 23
Aprobare indicatori Modernizare străzi Romanii de Sus
10-03-2017 1333 Descarca
23 Hot. nr. 24
Aprobare indicatori Reabilitare și modernizare sediu primărie
10-03-2017 1274 Descarca
24 Hot. nr. 25
Aprobare indicatori Amenajare camping
10-03-2017 1530 Descarca
25 Hot. nr. 26
Aprobare rețea școlară pentru 2017-2018
10-03-2017 1377 Descarca
26 Hot. nr. 27
Alegere președinte de ședință
10-03-2017 415 Descarca
27 Hot. nr. 28
Asociere Tinutul Brâncovenilor
17-03-2017 644 Descarca
28 Hot. nr. 29
Aprobare indicatori Modernizare iluminat stradal
16-03-2017 961 Descarca
29 Hot. nr. 30
Aprobare indicatori Construire Piață agroalimentară
16-03-2017 1325 Descarca
30 Hot. nr. 31
Aprobare indicatori Construire creșă Pomul Vieții
16-03-2017 1832 Descarca
31 Hot. nr. 32
Aprobare indicatori Realizarea sistemului de producere a energiei termice
16-03-2017 1344 Descarca
32 Hot. nr. 33
Aprobare indicatori Reabilitare Liceu corp B și corp C
16-03-2017 2604 Descarca
33 Hot. nr. 34
Aprobare indicatori Reabilitare grădinița cu program prelungit
16-03-2017 2187 Descarca
34 Hot. nr. 35
Aprobare indicatori Amenajare târg săptămânal
16-03-2017 1702 Descarca
35 Hot. nr. 36
Aprobare indicatori Reconfigurare rețea termică
16-03-2017 1299 Descarca
36 Hot. nr. 37
Aprobare indicatori Reabilitare Spital
16-03-2017 2449 Descarca
37 Hot. nr. 38
Aprobarea unor tarife pt activitățile desfășurate de SC HOREZU PRIM SRL
16-03-2017 1252 Descarca
38 Hot. nr. 39
Aprobare buget local 2017
13-04-2017 292 Descarca
39 Anexa la hot. nr. 39
Bugetul Local pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
13-04-2017 2693 Descarca
40 Hot. nr. 40
Aprobare ROF
13-04-2017 8402 Descarca
41 Hot. nr. 41
Rezultate inventariere 2016
13-04-2017 795 Descarca
42 Hot. nr. 42
Conditii acordare ajutor de urgenta
13-04-2017 260 Descarca
43 Hot. nr. 43
Recalculare chirie locuinte ANL
13-04-2017 296 Descarca
44 Hot. nr. 44
Aprobare modific HCL 57 din 2015
13-04-2017 232 Descarca
45 Hot. nr. 45
Aprobare venituri si cheltuieli 2017 SC Horezu Prim
13-04-2017 2419 Descarca
46 Hot. nr. 46
Aprobare proiect parc
13-04-2017 1135 Descarca
47 Hot. nr. 47
Ajustare tarif gunoi
13-04-2017 393 Descarca
48 Hot. nr. 48
Vacantare loc consiliu local
27-05-2017 417 Descarca
49 Hot. nr. 49
Modificarea HCL comisie validare
27-05-2017 435 Descarca
50 Hot. nr. 50
Modificare HCL reprezentant SC HOREZU PRIM
27-05-2017 495 Descarca
51 Hot. nr. 51
Regulament supraimpozitare imobile neingrijite
27-05-2017 5621 Descarca
52 Hot. nr. 52
Rectificare buget local
19-06-2017 476 Descarca
53 Hot. nr. 53
Aprobare executie cont imprumuturi
19-06-2017 885 Descarca
54 Hot. nr. 54
Modificare HCL 51 din 2016 sala de sport
19-06-2017 802 Descarca
55 Hot. nr. 55
Modificarea HCL 46 infiintare parc de agrement
19-06-2017 1537 Descarca
56 Hot. nr. 56
Organigrama la data de 16.05.2017
19-06-2017 2201 Descarca
57 Hot. nr. 57
Anulare obligatii de plata Lădești
19-06-2017 535 Descarca
58 Hot. nr. 58
Validare consilier Bascu
19-06-2017 458 Descarca
59 Hot. nr. 59
Executie buget local la 31.03.2017
19-06-2017 3353 Descarca
60 Hot. nr. 60
Modificare HCL 44 din 2016 impozite și taxe locale
19-06-2017 707 Descarca
61 Hot. nr. 61
Recalculare chirii ANL
19-06-2017 797 Descarca
62 Hot. nr. 62
Concesionare directa lot 1
19-06-2017 3133 Descarca
63 Hot. nr. 63
Concesionare directa lot 2
19-06-2017 3186 Descarca
64 Hot. nr. 64
Concesionare directa Stejari
19-06-2017 3239 Descarca
65 Hot. nr. 65
Presedinte de sedinta
19-06-2017 392 Descarca
66 Hot. nr. 66
Modificare HCL 46 din 2017 infiintare parc recreere
19-06-2017 2113 Descarca
67 Hot. nr. 67
Modificare HCL proiect comunitate marginalizata Romanii de Sus
17-07-2017 782 Descarca
68 Hot. nr. 68
Modificare HCL proiect Drumul Lutului
17-07-2017 877 Descarca
69 Hot. nr. 69
Numire Bogorodea Alina consilier gradul I
17-07-2017 950 Descarca
70 Hot. nr. 70
Reactualizare nomenclator stradal Oraș Horezu
17-07-2017 448 Descarca
71 Hot. nr. 71
Aprobare steag Horezu
17-07-2017 1197 Descarca
72 Hot. nr. 72
Regulament vanzare locuințe ANL
17-07-2017 10852 Descarca
73 Hot. nr. 73
Regulament cadru privind Centrul de zi pentru copii Săliște
17-07-2017 5938 Descarca
74 Hot. nr. 74
Modificare HCL nr.5 din 2016 garaje ambulanță
17-07-2017 2315 Descarca
75 Hot. nr. 75
Rectificare de buget
17-07-2017 4982 Descarca
76 Hot. nr. 76
Modificare anexa la HCL nr.14 din 2016 Regulament CLH
29-08-2017 299 Descarca
77 Hot. nr. 77
Aprobare salarii și coeficienți de ierarhizare funcții publice și funcții contractuale
29-08-2017 1129 Descarca
78 Hot. nr. 78
Ajustarea tarifului la gunoi
29-08-2017 456 Descarca
79 Hot. nr. 79
Desemnare reprez CLH în comisia socială de analiză a solicitărilor ANL
29-08-2017 307 Descarca
80 Hot. nr. 80
Regulament privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare auto stationate neregulamentar
29-08-2017 1181 Descarca
81 Hot. nr. 81
modificare HCL nr.74 din 2017 darea in administrare a garajelor Serviciului de Ambulanță Valcea
29-08-2017 348 Descarca
82 Hot. nr. 82
Rectificare de buget
29-08-2017 2260 Descarca
83 Hot. nr. 83
Execuția bugetului local la 30.06.2017
29-08-2017 1658 Descarca
84 Hot. nr. 84
Modificare HCL nr.20 din 2017
29-08-2017 227 Descarca
85 Hot. nr. 85
Modificare anexă domeniul public referitor la str. Mircea cel Bătrân
05-10-2017 614 Descarca
86 Hot. nr. 86
Modificare anexă domeniul public referitor la str. Nicolae Iorga
05-10-2017 656 Descarca
87 Hot. nr. 87
Aprobare implementare proiect Cresterea nivelului de operaționalitate si specializare a SVSU
05-10-2017 547 Descarca
88 Hot. nr. 88
Aprobare regulament acces strazi orasul Horezu - Centrul istoric
05-10-2017 1278 Descarca
89 Hot. nr. 89
Modificare HCL 32 din 2009 privind infiintare Sc Horezu Prim
05-10-2017 231 Descarca
90 Hot. nr. 90
Aprobare Strategie servicii sociale pt perioada 2017-2020
05-10-2017 2291 Descarca
91 Hot. nr. 91
Alegerea presedintelui de sedinta
05-10-2017 171 Descarca
92 Hot. nr. 92
Intelegere de cooperare intre orasul Horezu si orasul Hotin
01-11-2017 664 Descarca
93 Hot. nr. 93
Completare Strategie de Dezvoltare Eco-Sociala a Orasul Horeze pe per 2014-2020
01-11-2017 368 Descarca
94 Hot. nr. 94
Desemnare reprezentant CLH in Consiliul de administratie ale institutiilor din oras
01-11-2017 369 Descarca
95 Hot. nr. 95
Rectificare de buget
01-11-2017 2188 Descarca
96 Hot. nr. 96
Ajustare tarif gunoi incepand cu 01.10.2017
01-11-2017 436 Descarca
97 Hot. nr. 97
Aprobarea achiziției, indicatorilor tehnico-economici și a coinantarii. cheltuielilor neeligibile pentru reabilitare, modernizare și dotare corp B, corp C si sala sport Liceul Constantin Brancoveanu.
22-11-2017 816 Descarca
98 Hot. nr. 98
Aprobarea indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul-reabilitare și modernizare grădinița cu program prelungit.
22-11-2017 682 Descarca
99 Hot. nr. 99
Aprobare realizare si implementare proiect cu titlu-Amenajarea zonei centrale pietonale.
22-11-2017 1042 Descarca
100 Hot. nr. 100
Recalculare chirie locuinte ANL si intrarea in vigoare incepand cu data de 01.04.2018
22-11-2017 515 Descarca
101 Hot. nr. 101
Aprobare prețuri de vânzare pt locuintele ANL
22-11-2017 515 Descarca
102 Hot. nr. 102
Transformare a 2 functii publice de executie urmare a promovarii.
22-11-2017 385 Descarca
103 Hot. nr. 103
Darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a unui teren in supr de 5000 mp Parohiei Targ Horezu - infiintare cimitir
22-11-2017 346 Descarca
104 Hot. nr. 104
Aprobare execuție buget local la data de 30.09.2017
22-11-2017 1968 Descarca
105 Hot. nr. 105
Aprobare achizitionarii unui teren
22-11-2017 601 Descarca
106 Hot. nr. 106
Modificarea şi completarea H.C.L m.99/20.10.2017
25-01-2018 1685 Descarca
107 Anexa la hot. nr. 106 25-01-2018 493 Descarca
108 Hot. nr. 107
Aprobarea deplasarii unei delegatii
25-01-2018 187 Descarca
109 Hot. nr. 108
Aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 94/28.09.2017
25-01-2018 207 Descarca
110 Hot. nr. 109
Mandatarea reprezentantului Orasului Horezu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA VALCEA
25-01-2018 338 Descarca
111 Hot. nr. 110
Aprobarea programului manifestarilor cultural-artistice si sociale ce se desfasoara in luna Decembrie 2017
25-01-2018 185 Descarca
112 Anexa la hot. nr. 110 25-01-2018 96 Descarca
113 Hot. nr. 111
Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
25-01-2018 3264 Descarca
114 Anexa nr. 1 la hot. nr. 111 25-01-2018 159 Descarca
115 Anexa nr. 2 la hot. nr. 111 25-01-2018 431 Descarca
116 Anexa nr. 3 la hot. nr. 111 25-01-2018 694 Descarca
117 Anexa nr. 4 la hot. nr. 111 25-01-2018 383 Descarca
118 Anexa nr. 5 la hot. nr. 111 25-01-2018 922 Descarca
119 Anexa nr. 6 la hot. nr. 111 25-01-2018 398 Descarca
120 Anexa nr. 7 la hot. nr. 111 25-01-2018 193 Descarca
121 Anexa nr. 8 la hot. nr. 111 25-01-2018 480 Descarca
122 Anexa la hot. nr. 111 25-01-2018 278 Descarca
123 Hot. nr. 112
Alegerea presedintelui de sedinta
25-01-2018 156 Descarca
124 Hot. nr. 113
Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Horezu in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC)
25-01-2018 270 Descarca
125 Hot. nr. 114
Rectificarea bugetului local pe anul 2017
25-01-2018 191 Descarca
126 Anexa la hot. nr. 114 25-01-2018 1651 Descarca
127 Hot. nr. 115
Modificare HCL nr. 110 din 23.11.2017
29-01-2018 607 Descarca
128 Hot. nr. 116
Modificare HCL nr. 99 din 2017 si 106 din 2017
29-01-2018 570 Descarca
129 Hot. nr. 117
Modificare si completare HCL nr. 99 si 116 din 2017
29-01-2018 614 Descarca
130 Hot. nr. 118
Aprobarea Planului de ocupare a functionarilor publici 2018
29-01-2018 796 Descarca
131 Hot. nr. 119
Aprobarea dezmembrarii unui imobil apartinand domeniului public al orasului Horezu
29-01-2018 1137 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.