blog
Hotarari / Decizii 2010
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Alegerea presedintelui de sedinta.
19-01-2010 270 Descarca
2 Hot. nr. 2
Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului la Spitalul orăşenesc Horezu”.
19-01-2010 349 Descarca
3 Hot. nr. 3
Aprobarea depunerii unei cereri de finanţare pentru proiectul „Promovarea produselor şi evenimentelor turistice specifice din zona depresionară Horezu, pentru dezvoltarea şi consolidarea turismului în nord-vestul judeţului Vâlcea”.
19-01-2010 348 Descarca
4 Hot. nr. 4
Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2009.
19-01-2010 345 Descarca
5 Hot. nr. 5
Aprobarea unor măsuri de protecţie a pereţilor exteriori de la blocurile de locuinţe reabilitate termic din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
19-01-2010 345 Descarca
6 Hot. nr. 6
Aprobarea depunerii unei cereri de finanţare pentru proiectul „Cocosul de Hurez – dezvoltarea, consolidarea si promovarea Festivalului Ceramicii Populare Romanesti, Horezu, judetul Valcea.
16-02-2010 339 Descarca
7 Hot. nr. 7
Aprobarea participării, oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, în calitate de partener la proiectul „EUROKERAMICART THEMATIC NETWORK”, având ca aplicant oraşul Mantamados, Grecia, în cadrul Programului „Europa pentru cetăţeni”.
16-02-2010 352 Descarca
8 Hot. nr. 8
Aprobarea bugetului local pe anul 2010.
10-03-2010 253 Descarca
9 Hot. nr. 9
Aprobarea aderarii la Asociatia Nationala a Statiunilor Turistice din Romania, cu sediul in orasul Covasna, str. Piliske, nr.1, judetul Covasna in vederea dezvoltarii si promovarii turismului pe plan local.
10-03-2010 260 Descarca
10 Hot. nr. 10
Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Horezu si serviciile subordonate.
10-03-2010 255 Descarca
11 Hot. nr. 11
Aprobarea dării în folosinţă gratuită a clădirii şi terenului aferent din oraşul Horezu, str.Independenţei nr.2, judeţul Vâlcea, Casei de ajutor reciproc a pensionarilor Horezu, judeţul Vâlcea.
10-03-2010 313 Descarca
12 Hot. nr. 12
Suportarea de catre Orasul Horezu a unor eventuale costuri neeligibile constatate in urma procesului de verificare a Raportului final pentru proiectul „Identitate si egalitate de sanse pentru comunitatile de romi din judetul Valcea”
10-03-2010 254 Descarca
13 Hot. nr. 13
Suportarea de catre Orasul Horezu a unor eventuale costuri neeligibile constatate in urma procesului de verificare a Raportului final pentru proiectul „Dezvoltarea Serviciilor de Voluntariat pentru Situatii de Urgenta in zona Orasului Horezu”
10-03-2010 254 Descarca
14 Hot. nr. 14
Aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Horezu, în domeniul privat al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea a unui teren.
18-03-2010 315 Descarca
15 Hot. nr. 15
Aprobarea vânzării unui teren.
18-03-2010 317 Descarca
16 Hot. nr. 16
Dezmebrarea unui imobil-teren.
18-03-2010 266 Descarca
17 Hot. nr. 17
Aprobarea transmiterii în folosinţa gratuită Companiei Naţionale de Investiţii-CNI-SA Bucureşti, a imobilului-clădire, Liceu - sala de gimnastică(Grup Şcolar „Constantin Brâncoveanu”).
18-03-2010 191 Descarca
18 Hot. nr. 18
Aprobarea încheierii unui contract de superficie şi împuternicirea Primarului să semneze acest contract la notarul public.
18-03-2010 198 Descarca
19 Hot. nr. 19
Dezmembrarea unui imobil-teren.
04-04-2010 264 Descarca
20 Hot. nr. 20
Alegerea presedintelui de sedinta.
02-05-2010 270 Descarca
21 Hot. nr. 21
Aprobare PUD Pensiune agroturistica, orasul Horezu, str. Tudor Vladimirescu, nr.41, beneficiar OTESANU CONSTANTIN EUGEN.
02-05-2010 310 Descarca
22 Hot. nr. 22
Aprobarea Planului Urbanistic General al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
02-05-2010 189 Descarca
23 Anexa la Hot. nr. 23
ANEXA LA HCL NR.23/28.04.2010.
03-05-2010 26 Descarca
24 Hot. nr. 23
Rectificarea bugetului local pe anul 2010.
03-05-2010 187 Descarca
25 Hot. nr. 24
Aprobarea completarii Nomenclatorului stradal al orasului Horezu, judetul Valcea, aprobat prin H.C.L. nr.35/30.1.2009.
03-05-2010 308 Descarca
26 Hot. nr. 25
Transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 5002 mp, pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii...
02-05-2010 194 Descarca
27 Hot. nr. 26
Avizarea unui schimb de garsoniere.
03-05-2010 187 Descarca
28 Hot. nr. 27
Aprobarea tarifului de inchiriere pentru utilizarea minibuldoexcavatorului.
02-05-2010 175 Descarca
29 Hot. nr. 28
Revocarea H.C.L. nr.14/01.04.2010 cu privire la aprobarea trecerii unui teren din domeniul public in domeniul privat al orasului Horezu si a H.C.L. nr.15/01.04.2010.
03-05-2010 186 Descarca
30 Hot. nr. 29
Aprobarea sistării prestării serviciilor de stingere a incendiilor cu autospeciala din dotare la comunele arondate, începând cu data de 01.05.2010.
03-05-2010 189 Descarca
31 Hot. nr. 30
Aprobarea depunerii Cererii de finanţare, a Studiului de Fezabilitate...
02-05-2010 347 Descarca
32 Hot. nr. 31
Aprobarea participarii în proiectul “Rolul şi implicarea autorităţilor locale în cresterea ratei de ocupare a forţei de muncă”,...
02-05-2010 351 Descarca
33 Hot. nr. 32
Aprobarea cofinantării în valoare de 8600 lei, pentru proiectul „TINERI RESPONSABILI PENTRU VIITORUL ORASULUI”.
03-05-2010 333 Descarca
34 Hot. nr. 33
Aprobarea modificarii preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare in orasul Horezu, judetul Valcea.
02-05-2010 188 Descarca
35 Hot. nr. 34
Aprobarea contractarii/garantării unui împrumut intern in valoare de 600000 lei.
03-05-2010 193 Descarca
36 Hot. nr. 35
Aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2009.
31-05-2010 264 Descarca
37 Hot. nr. 36
Desemnarea persoanei care va asigura accesul liber la informatiile de interes public.
31-05-2010 260 Descarca
38 Hot. nr. 37
Aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisă şi documentaţiei pentru concesionare, a unui teren în suprafaţă de 4028 mp.
31-05-2010 348 Descarca
39 Hot. nr. 38
Aprobarea completarii Nomenclatorului stradal al orasului Horezu, judetul Valcea, aprobat prin HCL nr.35/30.1.2009.
31-05-2010 308 Descarca
40 Hot. nr. 39
Însuşirea Raportului privind inventarierea patrimoniului oraşului Horezu în anul 2009.
31-05-2010 339 Descarca
41 Hot. nr. 40
Revocarea H.C.L. nr.29/28.04.2010 cu privire la aprobarea sistarii prestarii serviciilor de stingere a incendiilor cu autospeciala din dotare, la comunele arondate, incepand cu data de 01.05.2010.
31-05-2010 267 Descarca
42 Hot. nr. 41
Aprobarea achiziţionării de către oraşul Horezu a 48% din acţiunile S.C.”Horezu Prim” SRL, la care este acţionar majoritar.
31-05-2010 337 Descarca
43 Hot. nr. 42
Rectificarea bugetului local pe anul 2010.
02-06-2010 185 Descarca
44 Hot. nr. 43
Aprobarea preluării Spitalului orăşenesc Horezu, judeţul Vâlcea.
05-07-2010 282 Descarca
45 Hot. nr. 44
Acceptarea unei donaţii.
05-07-2010 343 Descarca
46 Hot. nr. 45
Aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 8234 mp aferent construcţiilor proprietatea SC ALIMARC SRL Horezu, situat pe str.Zăvoiului, oraşul Horezu, judeţul Vîlcea.
05-07-2010 189 Descarca
47 Hot. nr. 46
Aprobarea continuării investiţiei „Realizare obiective de infrastructură turistică în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea”.
05-07-2010 279 Descarca
48 Hot. nr. 47
Constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Orăşenesc Horezu.
04-08-2010 350 Descarca
49 Hot. nr. 48
Aprobarea contractarii/garantării unui împrumut intern in valoare de 1.300.000 lei.
04-08-2010 334 Descarca
50 Hot. nr. 49
Aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 97 mp aferent construcţiei proprietatea doamnei Bogdan Elisabeta, situat pe str.Eroilor, oraşul Horezu, judeţul Vîlcea.
04-08-2010 335 Descarca
51 Hot. nr. 50
Aprobarea cererii d-lui Grancea Gheorghe Romică şi doamnei Grancea Niculina şi atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a terenului situat in satul Romanii de Sus – Sălişte, oraşul Horezu, judeţul Vîlcea, în suprafaţă de 300 mp
04-08-2010 191 Descarca
52 Hot. nr. 51
Aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui lot de teren în suprafaţă de 312 mp pentru construcţia unei locuinţe.
04-08-2010 335 Descarca
53 Hot. nr. 52
Rectificarea bugetului local pe anul 2010.
04-08-2010 331 Descarca
54 Hot. nr. 53
Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Horezu, instituţiile şi serviciile subordonate Consiliului local Horezu, ca urmare a reorganizării în conformitate cu prevederile
05-08-2010 363 Descarca
55 Hot. nr. 55
Constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Ciocan Vetuţa, ca urmare a demisiei.
11-10-2010 333 Descarca
56 Hot. nr. 56
Aprobarea delegării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizarea energiei termice în sistem centralizat şi iluminat public către Societatea Comercială « APAHOR » SRL Horezu, judeţul Vâlcea.
11-10-2010 341 Descarca
57 Hot. nr. 57
Validarea mandatului de consilier local al doamnei Vameşu Elena.
11-10-2010 340 Descarca
58 Hot. nr. 58
Aprobarea mutării unei staţii de plecare şi sosire pe raza oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
11-10-2010 341 Descarca
59 Hot. nr. 59
Rectificarea bugetului local pe anul 2010.
11-10-2010 333 Descarca
60 Hot. nr. 60
Aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 5000 mp Asociaţiei Lacrima Munţilor Horezu, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
11-10-2010 316 Descarca
61 Hot. nr. 61
Aprobarea modificării contractului de concesiune nr.2160/06.02.2006.
11-10-2010 290 Descarca
62 Hot. nr. 62
Aprobarea modificarii Hotărârii nr.3/07.01.2010.
11-10-2010 349 Descarca
63 Hot. nr. 63
Aprobarea preturilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei termice pe bază de combustibil Calor Economic 3, în oraşul Horezu, judetul Vâlcea pentru operator S.C.APAHOR S.R.L.Horezu, judetul Vâlcea.
11-10-2010 336 Descarca
64 Hot. nr. 64
Aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă si canalizare în oraşul Horezu, judetul Vâlcea pentru operator S.C.APAHOR S.R.L.Horezu, judetul Vâlcea.
11-10-2010 335 Descarca
65 Hot. nr. 65
Mandatarea reprezentantului oraşului Horezu în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « APA Vâlcea » să aprobe primirea în Asociaţie a mun.Rm.Vâlcea, modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei
11-10-2010 345 Descarca
66 Hot. nr. 66
Aprobarea modificării contractului de concesiune nr.11836/19.07.2010.
11-10-2010 276 Descarca
67 Hot. nr. 67
Alegerea presedintelui de sedinta.
11-10-2010 271 Descarca
68 Hot. nr. 68
Numirea administratorului la S.C.APAHOR S.R.L.Horezu, judeţul Vâlcea.
11-10-2010 337 Descarca
69 Hot. nr. 69
Aprobarea achiziţionării de către oraşul Horezu a 48% din acţiunile S.C.”Horezu Prim” SRL, la care este acţionar majoritar.
11-10-2010 345 Descarca
70 Hot. nr. 70
Aprobarea anulării subvenţiilor restante din anii 2008 şi 2009, pentru energia termică furnizată în sistem centralizat în oraşul Horezu de către Serviciul de gospodărie comunală şi locativă Horezu.
11-10-2010 347 Descarca
71 Hot. nr. 71
Aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei, începand cu data de 01.11.2010
11-10-2010 337 Descarca
72 Hot. nr. 72
Aprobarea organigramei si statului de funcţii pentru Societatea Comercială « APAHOR » SRL Horezu, judeţul Vâlcea.
11-10-2010 337 Descarca
73 Hot. nr. 73
Rectificarea bugetului local pe anul 2010.
15-11-2010 332 Descarca
74 Hot. nr. 74
Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2011.
15-11-2010 393 Descarca
75 Hot. nr. 75
Asocierea Oraşului Horezu cu judeţul Vâlcea şi cu localităţi din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.
15-11-2010 386 Descarca
76 Hot. nr. 76
Aprobarea rambursării unor sume declarate neeligibile privind implementarea proiectului PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03.VL 896.
15-11-2010 336 Descarca
77 Hot. nr. 77
Aprobarea participării la “ Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare” cu proiectul “Înfiinţarea reţea de canalizare Romanii de Sus, Romanii de Jos, oraş Ho
16-11-2010 352 Descarca
78 Hot. nr. 78
Rectificarea bugetului local pe anul 2010.
10-12-2010 336 Descarca
79 Hot. nr. 79
Rectificarea bugetului local pe anul 2010.
04-01-2011 332 Descarca
80 Hot. nr. 80
Aprobarea Portofoliul de proiecte pentru Programul Operaţional Regional, perioada 2014-2020.
04-01-2011 333 Descarca
81 Hot. nr. 81
Aprobarea participării în cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
04-01-2011 348 Descarca
82 Hot. nr. 82
Stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea muncii în folosul comunităţii de către contravenienţi.
04-01-2011 334 Descarca
83 Hot. nr. 83
Aprobarea organigramei si statului de funcţii pentru Societatea Comercială « APAHOR » SRL Horezu, judeţul Vâlcea.
04-01-2011 334 Descarca
84 Hot. nr. 84
Stabilirea taxei de divorţ prin acordul părţilor.
04-01-2011 188 Descarca
85 Hot. nr. 85
Aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 125 mp pe o perioadă de 8 ani, în clădirea HALA COMERCIALĂ COMPLEX FORTUNA, din str.Nicolae Iorga nr.3, or.Horezu, Asociaţiei „Depresiunea Horezu”.
04-01-2011 317 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.