blog
Hotarari / Decizii 2021
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Aprobare repartizare excedent
22-03-2021 766 Descarca
2 Hot. nr. 2
Suspendare temporară plată contractele din curtea liceului
22-03-2021 800 Descarca
3 Hot. nr. 3
Aprobare valoare si Scrisoare de garantie pt avans Centru ISU
22-03-2021 775 Descarca
4 Hot. nr. 4
Aprobare rețea școlară
22-03-2021 1233 Descarca
5 Hot. nr. 5
Plan lucrari Lg. 416
22-03-2021 4482 Descarca
6 Hot. nr. 6
Atestare administrator condominii
22-03-2021 528 Descarca
7 Hot. nr. 7
Aprobare studiu de oportunitate Plaiet lot 3
22-03-2021 8358 Descarca
8 Hot. nr. 8
Aprobare studiu de oportunitate Plaiet lot 8
22-03-2021 9058 Descarca
9 Hot. nr. 9
Președinte de ședință
22-03-2021 465 Descarca
10 Hot. nr. 10
Aprobare investiție faza SF, pasaj
22-03-2021 464 Descarca
11 Hot. nr. 11
Schimbare destinatie din sala de sport in Centrude vaccinare
22-03-2021 557 Descarca
12 Hot. nr. 12
Introducere in dom pub a terenului și a podului IRE
22-03-2021 891 Descarca
13 Hot. nr. 13
Executia bugetului
22-03-2021 3976 Descarca
14 Hot. nr. 14
ORGANIGRAMA si stat de functii
22-03-2021 5052 Descarca
15 Hot. nr. 15
Comisie evaluare secretar general
29-04-2021 504 Descarca
16 Hot. nr. 16
Aprobare studiu 10000 mp
29-04-2021 10398 Descarca
17 Hot. nr. 17
Aprobare sudiu concesionare teren Treapt la nr.147
29-04-2021 10396 Descarca
18 Hot. nr. 18
Desemnare repre CLH in cons de administratie Scoiala Postliceala
29-04-2021 787 Descarca
19 Hot. nr. 19
Atestare condominii Cebuc Mihai
29-04-2021 522 Descarca
20 Hot. nr. 20
Caiet sarcini lot 3 Plăiet
29-04-2021 10424 Descarca
21 Hot. nr. 21
Caiet sarcini lot 8 Plăieț
29-04-2021 10459 Descarca
22 Hot. nr. 22
Comisie evaluare documentatie concesiuni
29-04-2021 684 Descarca
23 Hot. nr. 23
Atestare condominii Orleanu Marcel
29-04-2021 530 Descarca
24 Hot. nr. 24
Dare in folosinta gratuita spatiu Judecatorie
29-04-2021 1686 Descarca
25 Hot. nr. 25
Dezmembrare teren pt ISU
15-05-2021 2031 Descarca
26 Hot. nr. 26
Aprobare caiet de sarcini pt concesionare 10.000 mp str.T.Vladimirescu nr.145
15-05-2021 10447 Descarca
27 Hot. nr. 27
Aprobare caiet de sarcini concesionare teren str.T.Vladimirtescu nr.127
15-05-2021 10526 Descarca
28 Hot. nr. 28
Trecere din pub in privat teren pt construire ANL
15-05-2021 1046 Descarca
29 Hot. nr. 29
Aprobare studiu de oportunitate concesionare 150 mp , str.T.Vladimirescu nr.128A
29-04-2021 8285 Descarca
30 Anexa
Schita
29-04-2021 491 Descarca
31 Hot. nr. 30
Transmitere concesiune de la SC Mags Construct la Conix
29-04-2021 777 Descarca
32 Hot. nr. 31
Aprobare realizare investitite, construire bloc locuinte sociale, faza SF
29-04-2021 581 Descarca
33 Hot. nr. 32
Trecere din dom pub al UAT Horezu in dom pub al statului
29-04-2021 591 Descarca
34 Hot. nr. 33
Aprobarea actualizarii chiriilor locuintelor ANL incepand cu 01.04.2021
29-04-2021 1092 Descarca
35 Hot. nr. 34
Aprobare valoare de valorificare a tamplariei recuperata din reabilitari
29-04-2021 752 Descarca
36 Hot. nr. 36
Aprobare buget local pe anul 2021
09-06-2021 5797 Descarca
37 Hot. nr. 37
Aprobare indexare impozite și taxe locale
09-06-2021 9160 Descarca
38 Hot. nr. 38
Stabilire salarii de baza pt anul 2021
09-06-2021 2061 Descarca
39 Hot. nr. 39
Aprobarea majorarii chelt neeligibile pt proiectul cu centrul socio-medical
09-06-2021 1792 Descarca
40 Hot. nr. 40
Aprobare Regulament consiliu local
09-06-2021 22361 Descarca
41 Hot. nr. 41
Extindere cimitir existent Romani-Saliste
09-06-2021 779 Descarca
42 Hot. nr. 42
Studiu de oportunitate concesionare 5000 mp
09-06-2021 8885 Descarca
43 Hot. nr. 43
Aprobare documentatie pt concesionare 150 mp
09-06-2021 10927 Descarca
44 Hot. nr. 44
Atestare Dinica administrator condominii
09-06-2021 527 Descarca
45 Hot. nr. 45
Presedinte de sedinta perioada mai-iulie
09-06-2021 470 Descarca
46 Hot. nr. 46
Studiu de oportunitate concesionare 2000 mp
09-06-2021 9034 Descarca
47 Hot. nr. 47
Modificare HCL 2 din 2018 transmitere catre ANL a terenului pt construire locuinte specialisti
09-06-2021 817 Descarca
48 Hot. nr. 48
Desfiintare si construire centrala termica primarie
09-06-2021 547 Descarca
49 Hot. nr. 49
Executie buget la 31.03.2021
19-07-2021 3922 Descarca
50 Hot. nr. 50
Aprobare studiu de oportunitate pt PUZ Locuinte specialisti invatamant
19-07-2021 7998 Descarca
51 Hot. nr. 51
Infiintare Comisie tehnica de amenajare a teritoriului
19-07-2021 2099 Descarca
52 Hot. nr. 52
Aprobare studiu oportunitate concesionare teren in supr de 1307 mp si constructie
19-07-2021 10472 Descarca
53 Hot. nr. 53
Aprobare act aditional la contractul de inchiriere pt centrale
19-07-2021 916 Descarca
54 Hot. nr. 54
Amanarea ajustarii tarifului pt activitatea de maturat
19-07-2021 576 Descarca
55 Hot. nr. 55
Asociere CJVL
19-07-2021 2129 Descarca
56 Hot. nr. 56
Rectificare de buget
19-07-2021 775 Descarca
57 Hot. nr. 57
Aprobare imprumut
19-07-2021 985 Descarca
58 Hot. nr. 58
Documentatie concesionare 2000 mp
18-08-2021 11175 Descarca
59 Hot. nr. 59
Documentatie concesionare 5000 mp
18-08-2021 11096 Descarca
60 Hot. nr. 60
Introducere in dom pub teren in Treapt
18-08-2021 1637 Descarca
61 Hot. nr. 61
Aprobare norme procedurale achizitionare servicii de credit bancare
18-08-2021 6293 Descarca
62 Hot. nr. 62
Alocare 6000 lei Liceului C-tin Brancoveanu pt premiere
18-08-2021 773 Descarca
63 Hot. nr. 63
Aprobare contract finatare prima etapa pt curetnt Vf.lui Roman
18-08-2021 5932 Descarca
64 Hot. nr. 64
Predare amplasament CNI pt executare proiect drum DC147A
18-08-2021 868 Descarca
RSS 2001-2020. Toate drepturile rezervate.