blog
Hotarari / Decizii 2021
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Aprobare repartizare excedent
22-03-2021 766 Descarca
2 Hot. nr. 2
Suspendare temporară plată contractele din curtea liceului
22-03-2021 800 Descarca
3 Hot. nr. 3
Aprobare valoare si Scrisoare de garantie pt avans Centru ISU
22-03-2021 775 Descarca
4 Hot. nr. 4
Aprobare rețea școlară
22-03-2021 1233 Descarca
5 Hot. nr. 5
Plan lucrari Lg. 416
22-03-2021 4482 Descarca
6 Hot. nr. 6
Atestare administrator condominii
22-03-2021 528 Descarca
7 Hot. nr. 7
Aprobare studiu de oportunitate Plaiet lot 3
22-03-2021 8358 Descarca
8 Hot. nr. 8
Aprobare studiu de oportunitate Plaiet lot 8
22-03-2021 9058 Descarca
9 Hot. nr. 9
Președinte de ședință
22-03-2021 465 Descarca
10 Hot. nr. 10
Aprobare investiție faza SF, pasaj
22-03-2021 464 Descarca
11 Hot. nr. 11
Schimbare destinatie din sala de sport in Centrude vaccinare
22-03-2021 557 Descarca
12 Hot. nr. 12
Introducere in dom pub a terenului și a podului IRE
22-03-2021 891 Descarca
13 Hot. nr. 13
Executia bugetului
29-04-2021 3976 Descarca
14 Hot. nr. 14
ORGANIGRAMA si stat de functii
29-04-2021 5166 Descarca
15 Hot. nr. 15
Comisie evaluare secretar general
29-04-2021 504 Descarca
16 Hot. nr. 16
Aprobare studiu 10000 mp
29-04-2021 10398 Descarca
17 Hot. nr. 17
Aprobare sudiu concesionare teren Treapt la nr.147
29-04-2021 10396 Descarca
18 Hot. nr. 18
Desemnare repre CLH in cons de administratie Scoiala Postliceala
29-04-2021 787 Descarca
19 Hot. nr. 19
Atestare condominii Cebuc Mihai
29-04-2021 522 Descarca
20 Hot. nr. 20
Caiet sarcini lot 3 Plăiet
29-04-2021 10424 Descarca
21 Hot. nr. 21
Caiet sarcini lot 8 Plăieț
29-04-2021 10459 Descarca
22 Hot. nr. 22
Comisie evaluare documentatie concesiuni
29-04-2021 684 Descarca
23 Hot. nr. 23
Atestare condominii Orleanu Marcel
29-04-2021 530 Descarca
24 Hot. nr. 24
Dare in folosinta gratuita spatiu Judecatorie
29-04-2021 1686 Descarca
25 Hot. nr. 29
Aprobare studiu de oportunitate concesionare 150 mp , str.T.Vladimirescu nr.128A
29-04-2021 8285 Descarca
26 Anexa
Schita
29-04-2021 491 Descarca
27 Hot. nr. 30
Transmitere concesiune de la SC Mags Construct la Conix
29-04-2021 777 Descarca
28 Hot. nr. 31
Aprobare realizare investitite, construire bloc locuinte sociale, faza SF
29-04-2021 581 Descarca
29 Hot. nr. 32
Trecere din dom pub al UAT Horezu in dom pub al statului
29-04-2021 591 Descarca
30 Hot. nr. 33
Aprobarea actualizarii chiriilor locuintelor ANL incepand cu 01.04.2021
29-04-2021 1092 Descarca
31 Hot. nr. 34
Aprobare valoare de valorificare a tamplariei recuperata din reabilitari
29-04-2021 752 Descarca
RSS 2001-2020. Toate drepturile rezervate.