blog
Acte normative persoane juridice

1. ACTE NECESARE PENTRU DECLARARI / RECTIFICARI PATRIMONIU:

    1.1 CLADIRI si/sau TERENURI:

 • declaratie tip;
 • certificat de inregistrare fiscala emis de Camera de Comert (CUI) si anexe;
 • act constitutiv si acte aditionale;
 • ultima balanta de verificare contabilã;
 • situatia analitica a mijloacelor fixe;
 • actul de proprietate (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, sentinta judecatoreasca, donatie, factura fiscala + contract de vanzare-cumparare, autorizatie construire + proces verbal de receptie + declaratie privind valoarea reala a lucrarilor cu viza Serviciului Urbanism din cadrul Primariei )
 • schita topograficã a bunului imobil sau/si a terenului (avizatã de Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Vâlcea)
 • adeverinta de le registrul agricol privind categoria de folosinta a terenurilor;
 • pentru cladiri/terenuri concesionate sau inchiriate : copie contract + schita.

    1.2 AUTOMOBILE

    Pentru înscriere:

 • declaratie tip(formular I.T.L. 005, formular furnizat de I.T.L.;
 • actul de proprietate (original + copie), (factura fiscala, contract de vanzare-cumparare, factura externa tradusa + declaratie vamala, etc.)
 • copie xerox de pe carte identitate (si pentru rectificari de serii motor, sasiu, capacitate cilindrica);
 • fisa de inmatriculare in original;
 • certificat fiscal in termen de valabilitate emis de Primaria de sediu a vanzatorului in care sa fie mentionat autovehiculul care urmeaza sa se inscrie fiscal;
 • taxa timbru fiscal – care se achita la sediul I.T.L;
 • taxa viza fisa auto in regim de urgenta – care se achita la sediul I.T.L.
 • taxa inmatriculare auto – care se achita la sediul I.T.L.

 

    Pentru radiere:

 • cerere tip (formular furnizat de cãtre I.T.L.);
 • certificatul de radiere vizat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto si Inmatricularea Vehiculelor Valcea;
 • actul de instrainare (contract vanzare-cumparare / factura fiscala );
 • cerere certificat fiscal - pentru cazul instrainarii in alta localitate decat Horezu;
 • taxa eliberare certificat – care se achita la sediul I.T.L.
 • taxa viza fisa auto in regim de urgenta – care se achita la sediul I.T.L.


    Pentru transfer:

 • cerere;
 • copie certificat inregistrare fiscala pentru noua adresa;
 • copie carte identitate;
 • fisa de inmatriculare.

2. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL:

 • cerere tip (formular furnizat de cãtre I.T.L.);
 • taxa timbru fiscal;
 • taxa eliberare in regim de urgenta (la cerere)

3. ALTE DECLARATII :

 • declaratie tip pentru amplasare afisaje sau firme la locurile de desfasurare a activitatilor;
 • declaratie tip + autorizatie construire si certificat urbanism pentru amplasare panouri publicitare si bannere;
 • copii contracte publicitate pentru prestatori.
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.