blog
Proiecte de hotărâri 2016
nr nume data KB desc.
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea acoperirii deficitului bugetar
22-01-2016 345 Descarca
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea bugetului local pe anul 2016
04-02-2016 265 Descarca
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Darea în administrare a garajelor având 7 încăperi din str.A.I.Cuza nr.4, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, aparţinând domeniului public de interes local către Serviciul de ambulanţă judeţean Vâlcea.
04-02-2016 195 Descarca
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea Planului de lucrări şi devizului estimativ privind lucrările de interes local propuse a se executa pe raza oraşului Horezu în perioada ianuarie-decembrie 2016, de persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în baza..
04-02-2016 189 Descarca
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Atribuirea de denumire.
04-02-2016 228 Descarca
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Revocarea Hotărârii Consiliului Local Horezu nr.25/2010 privind transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 5002 mp, pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii...
04-02-2016 189 Descarca
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificarea bugetului local pe anul 2016
04-02-2016 1014 Descarca
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificarea bugetului local pe anul 2016.
25-02-2016 200 Descarca
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional sub forma de tichete sociale.
26-02-2016 200 Descarca
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea modificării preţului de facturare către populatie a energiei termice livrată populatiei, începând cu data de 01.01.2016, ca urmare a reducerii cotei pe valoarea adăugată de la 24% la 20%.
25-03-2016 202 Descarca
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea achiziţionării unui teren
23-02-2016 204 Descarca
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 9800,15 mp situat în str.Stadionului, punctul „Fabrica de stofe de mobilă”, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea şi a documentaţiei pentru concesionare.
22-02-2016 470 Descarca
13 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea reţelei şcolare din oraşul Horezu pentru anul şcolar 2016-2017.
23-02-2016 186 Descarca
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al S.C.HOREZU PRIM S.R.L.Horezu
23-02-2016 352 Descarca
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al S.C.HOREZU PRIM S.R.L.Horezu
23-02-2016 352 Descarca
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea execuţiei bugetului local al oraşului Horezu la data de 31.12.2015.
23-03-2016 191 Descarca
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului oraşului Horezu pe anul 2015
22-03-2016 257 Descarca
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea Studiului de oportunitate, a Regulamentului de organizare si functionarea serviciului de salubrizare din judetul Valcea
17-05-2016 612 Descarca
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Actualizarea valorilor activelor corporale si necorporale din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public su privat al orasului Horezu
17-05-2016 458 Descarca
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea caietelor de sarcini ale serviciului de salubrizare ale orasului Horezu
17-05-2016 382 Descarca
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea reactualizarii P.A.A.R din zona de competenta a CL pentru situatii de urgenta
17-05-2016 399 Descarca
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificarea si completarea HCL nr.19 din 31.03.2014
31-05-2016 618 Descarca
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnarea reprezentantilor in consiliile de administratie ale unitatilor scolare
05-07-2016 1645 Descarca
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnarea reprezentantilor in consiliile de administratie al spitalului Horezu
05-07-2016 1060 Descarca
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificarea hotararii nr.32 din 19.05.2009 privind aprobarea infiintarii unei societati comerciale de interes local.
05-07-2016 1141 Descarca
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea executiei bugetului local al orasului Horezu la data de 31.03.20116
05-07-2016 821 Descarca
27 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Obiectivul de investitii Drumul Lutului
25-07-2016 670 Descarca
28 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea R.O.F al CLH
26-07-2016 4864 Descarca
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea organigramei si a statului de functii
26-07-2016 1807 Descarca
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cheltuieli consum carburanti
26-07-2016 1084 Descarca
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnare reprezentant la ADI
26-07-2016 1699 Descarca
32 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare anexa HCL 32
26-07-2016 1014 Descarca
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Abrogare art.14 din HCL 29
26-07-2016 754 Descarca
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea doc. pentru concesionare
26-07-2016 4932 Descarca
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Achizitionarea de catre orasul Horezu a unei autoutilitare multifunctionala cu lama de dezapezire si echipament de imprastiere material atiderapant
26-07-2016 2085 Descarca
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Proiect de horărâre transformnare 2 functii
01-09-2016 2385 Descarca
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Proiect de hotărâre achizitionare autoutilitara
01-09-2016 4684 Descarca
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Proiect de hotărâre aprobare caiete de sarcini salibriz.
01-09-2016 15840 Descarca
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Proiect de hotărâre dezmembrare teren
01-09-2016 4653 Descarca
40 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Proiect de Hotărâre modif. HCL 32 din 2009
01-09-2016 6250 Descarca
41 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Proiect hotărâre rectificare buget local
01-09-2016 7517 Descarca
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Ajustarea tarifelor la serviciul de salubrizare
23-09-2016 392 Descarca
43 PROIECT DE HOTĂRÂRE
InfiintareaCompartimentului Centrul de zi pentru copii
18-10-2016 476 Descarca
44 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea acordului AID Horezu
23-09-2016 600 Descarca
45 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la str. I.Gh. Duca
23-09-2016 574 Descarca
46 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea tarifelor de inchiriere pentru excavator
23-09-2016 375 Descarca
47 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Achizitionarea unei Dacii Duster
27-09-2016 515 Descarca
48 PROIECT DE HOTĂRÂRE
rectificarea bugetului
03-10-2016 396 Descarca
49 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Proiect de hotărâre stabilire impozite și taxe locale pentru anul 2017
14-10-2016 6120 Descarca
50 ANEXA PROIECT DE HOTĂRÂRE
Anexele 1 - 8 stabilire impozite și taxe locale pentru anul 1017
14-10-2016 11741 Descarca
51 PROIECT DE HOTĂRÂRE
P.H cu privirea la Transmiterea în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență a unor bunuri imobile-construcții
29-11-2016 383 Descarca
52 PROIECT DE HOTĂRÂRE
P.H cu privire la Achizitionarea de catre orasul Horezu, judetul Valcea, a unei autoutilitare Dacia Duster, in sistem de leasing financiar
29-11-2016 463 Descarca
53 PROIECT DE HOTĂRÂRE
P.H cu privire la Aprobarea executiei bugetului local al orasului Horezu la data de 30.09.2016
29-11-2016 370 Descarca
54 PROIECT DE HOTĂRÂRE
P.H cu privire la Aprobarea modificarii si completarii Strategiei de dezvoltare economica si sociala a orasului Horezu pe perioada 2014-2020
29-11-2016 571 Descarca
55 PROIECT DE HOTĂRÂRE
P.H cu privire la Revocarea Hotararii nr.24 din 31.08.2016
29-11-2016 408 Descarca
56 PROIECT DE HOTĂRÂRE
PH concesionare teren intravilan 2000 mp
29-11-2016 5111 Descarca
57 PROIECT DE HOTĂRÂRE
PH aprobare studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Infiintarea parcului de agrement si recreere Constantin Brancoveanu din orasul Horezu, judetul Valcea", a indicatorilortehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investi
29-11-2016 1040 Descarca
58 PROIECT DE HOTĂRÂRE
PH impozite si taxe locale 2017
29-11-2016 17290 Descarca
59 PROIECT DE HOTĂRÂRE
PH aprobare buget sarbatorire 1 Decembrie
29-11-2016 2344 Descarca
60 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificarea bugetului local pe anul 2016
12-01-2017 408 Descarca
61 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare buget
12-01-2017 210 Descarca
62 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Predare teren catre CNI
12-01-2017 236 Descarca
63 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare buget
12-01-2017 169 Descarca
64 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare Plan Functii
12-01-2017 1198 Descarca
65 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare documentatie
12-01-2017 1989 Descarca
66 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnare inlocuitor
12-01-2017 677 Descarca
67 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Anulare obligatii
12-01-2017 788 Descarca
68 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare R.O.F a parcarilor
12-01-2017 1662 Descarca
69 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnare reprezentant in comisia de evaluare
12-01-2017 705 Descarca
70 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea programului pentru imbunatatirea eficientei energetice
12-01-2017 327 Descarca
71 PROIECT DE HOTĂRÂRE
modificarea si completarea H.C.L nr.32 din 19.05.2009
16-02-2017 596 Descarca
72 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Completarea H.C.L. nr.44
16-02-2017 373 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.