blog
Proiecte de hotărâri 2014
nr nume data KB desc.
1 Proiect Hotarare
Aprobarea reactualizarii Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situatii de urgenţă al oraşului Horezu, judeţul Vîlcea
25-03-2014 150 Descarca
2 Anexa Proiect Hotarare
PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENŢĂ A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI HOREZU
25-03-2014 1264 Descarca
3 Anexa A Proiect Hotarare
Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în oraşul Horezu
25-03-2014 120 Descarca
4 Anexa B Proiect Hotarare
A T R I B U Ţ I I L E AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN P.A.A.R.
25-03-2014 201 Descarca
5 Anexa C Proiect Hotarare
COMPONENŢA NOMINALA A structurilor cu atribuţii in domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă
25-03-2014 182 Descarca
6 Anexa D Proiect Hotarare
Riscuri potentiale in localitatile vecine care pot afecta zona de competenta a localitatii Horezu
25-03-2014 57 Descarca
7 Anexa C Proiect Hotarare
COMPONENŢA NOMINALA A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ HOREZU
25-03-2014 126 Descarca
8 Anexa F Proiect Hotarare
TABEL CU ÎNCADRAREA NOMINALĂ A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
25-03-2014 161 Descarca
9 Anexa G Proiect Hotarare
Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice si de alarmare a populatiei in cazul evacuarii
25-03-2014 29 Descarca
10 Anexa Proiect Hotarare
SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE–AVERTIZARE A ATINGERII UNOR VALORI CRITICE SI DE ALARMARE A POPULAŢIEI IN CAZ DE EVACUARE
25-03-2014 62 Descarca
11 Anexa H Proiect Hotarare
Tabelul cu obiectivele care pot fi afectate de seisme şi alunecări de teren, de pe raza localitatii Horezu;
25-03-2014 77 Descarca
12 Anexa I Proiect Hotarare
PROCEDURI DE INTERVENTIE GESTIONAREA TIPURILOR DE RISC ÎN SITUAŢII DE DEZASTRE
25-03-2014 100 Descarca
13 Anexa J Proiect Hotarare
SISTEMUL INFORMAŢIONAL DECIZIONAL ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ LA NIVELUL ORAŞULUI HOREZU
25-03-2014 77 Descarca
14 Anexa K Proiect Hotarare
Locuri/spatii de evacuare in caz de urgenta
25-03-2014 122 Descarca
15 Anexa L Proiect Hotarare
PLANIFICAREA EXERCITIILOR/APLICATIILOR CONFORM REGLEMENTARILOR
25-03-2014 6 Descarca
16 Anexa M Proiect Hotarare
RAPOARTE LUNARE DE INFORMARE SI ANALIZA CATRE PREFECT
25-03-2014 67 Descarca
17 Anexa N Proiect Hotarare
PROTOCOALE DE COLABORARE IN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUATII DE URGENTA
25-03-2014 32 Descarca
18 Anexa O Proiect Hotarare
SITUATIA RESURSELOR, TABELUL CU STOCUL DE MIJLOACE SI MATERIALE DE APARARE EXISTENTE
25-03-2014 11 Descarca
19 Anexa P Proiect Hotarare
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ
25-03-2014 143 Descarca
20 Anexa P. Proiect Hotarare
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ
25-03-2014 175 Descarca
21 Proiect Hotarare
Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din patrimoniul privat al orasului Horezu, a Studiului de oportunitate al închirierii, a Caietului de sarcini, Documentaţiei de atribuire, Regulamentului procedurii de licitatie şi Regulamentului p
25-03-2014 297 Descarca
22 Anexa nr.1 Proiect Hotarare
STUDIU DE OPORTUNITATE
25-03-2014 189 Descarca
23 Anexa nr.2 Proiect Hotarare
CAIET DE SARCINI
25-03-2014 172 Descarca
24 Anexa nr.3 Proiect Hotarare
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
25-03-2014 209 Descarca
25 Anexa nr.4 Proiect Hotarare
REGULAMENTUL PROCEDURII DE LICITATIE
25-03-2014 125 Descarca
26 Anexa nr.5 Proiect Hotarare
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea păşunatului pe raza oraşului Horezu
25-03-2014 196 Descarca
27 Proiect Hotarare
Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a Oraşului Horezu pe perioada 2014-2020
25-03-2014 187 Descarca
28 Proiect Hotarare
Aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului oraşului Horezu pe anul 2013
25-03-2014 236 Descarca
29 Proiect Hotarare
Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii pentru obiectivul "Reabilitare DRUMUL LUTULUI, Strada Buzesti, strada Balanesti-Dealul Ulmului. oras Horezu, judetul Valcea"
25-03-2014 343 Descarca
30 Proiect Hotarare
Aprobarea retelei scolare din orasul Horezu pentru anul scolar 2014-2015
25-03-2014 659 Descarca
31 Proiect Hotarare
Decontare cheltuieli cadre didactice
01-04-2014 252 Descarca
32 Proiect Hotarare
Aprobarea executiei bugetului orasului Horezu la data de 31.12.2013
25-03-2014 259 Descarca
33 Anexa nr.1 Proiect Hotarare
CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI LA DATA 31.12.2013
25-03-2014 360 Descarca
34 Anexa nr.2 Proiect Hotarare
CONT DE EXECUTIE VENITURI LA DATA 31.12.2013
25-03-2014 482 Descarca
35 Proiect Hotarare
Aprobarea executiei bugetului orasului Horezu la data de 31.03.2014
06-05-2014 1199 Descarca
36 Proiect Hotarare
Rectificarea bugetului local pe anul 2014.
06-05-2014 186 Descarca
37 Proiect Hotarare
Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului local Horezu
06-05-2014 355 Descarca
38 Anexa nr.1 Proiect Hotarare
Organigrama
06-05-2014 158 Descarca
39 Anexa nr.2 Proiect Hotarare
STAT DE FUNCŢII
06-05-2014 358 Descarca
40 Proiect Hotarare
Aprobarea prelungirii „Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare al oraşului Horezu”.
06-05-2014 203 Descarca
41 Proiect Hotarare
Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Horezu
07-05-2014 391 Descarca
42 Anexa nr.1 Proiect Hotarare
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI HOREZU
07-05-2014 616 Descarca
43 Proiect Hotarare
Aprobarea accesarii la Programul "Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si cea privata"
07-05-2014 674 Descarca
44 Proiect Hotarare
Listă priorități ANL și repartizare o garsonieră.
11-12-2014 830 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.