Imprima acum
Acte normative persoane fizice

1. ACTE NECESARE PENTRU DECLARARI / RECTIFICARI PATRIMONIU:
    1.1 CLADIRI si/sau TERENURI:

 • declaratie de impunere tip (formular furnizat de cãtre I.T.L. si completat corespunzãtor si vizata de Registrul Agricol al Primariei Horezu);
 • copie dupã actul de identitate (buletin sau carte);
 • copie dupã actul de proprietate (contract vanzare-cumparare /certificat mostenitor / sentinta judecatoreasca / partaj voluntar / donatie )
 • copie dupã schita topograficã a bunului imobil / a terenului (avizatã de Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Vâlcea)+ memoriul tehnic si fisa imobilului;taxã timbru fiscal - care se achita la sediul I.T.L.


        În plus, pentru cladiri noi sau modificari si extinderi de clãdiri:

 • autorizatie constructie;
 • procesul verbal de terminare a lucrarilor de la Serviciul de Urbanism din cadrul Primariei Horezu;
 • memoriu tehnic, planu de amplasare in zona si schitele cladirii - sectiuni orizontale pe niveluri.


        În plus, pentru cladiri noi sau modificari si extinderi de clãdiri:

 • autorizatie constructie;
 • procesul verbal de terminare a lucrarilor de la Serviciul de Urbanism din cadrul Primariei Horezu;
 • memoriu tehnic, planu de amplasare in zona si schitele cladirii - sectiuni orizontale pe niveluri.

    1.2 AUTOMOBILE
        Pentru înscriere:

 • declaratie de impunere formular I.T.L. 005, formular furnizat de I.T.L.;
 • actul de proprietate (contract vanzare-cumparare / factura / certificat mostenitor / sentinta judecatoreasca / partaj voluntar / donatie, etc);
 • copie declaratia vamala + contract vanzare-cumparare/factura tradus si legalizat (in cazul masinilor importate);
 • taxa inmatriculare auto – care se achita la sediul I.T.L.;
 • copie xerox de pe cartea de identitate (si pentru rectificari de serii motor, sasiu, capacitate cilindrica);
 • copie xerox act identitate;
 • fisa de inmatriculare in original;
 • certificat fiscal in termen de valabilitate emis de Primaria de sediu a vanzatorului in care sa fie mentionat autovehiculul care urmeaza sa se inscrie fiscal;
 • acordul scris al proprietarului locuintei pentru inscrierea autovehiculului;
 • taxa timbru fiscal – care se achita la sediul I.T.L..;
 • taxa viza fisa auto in regim de urgenta – care se achita la sediul I.T,L.


        Pentru radiere:

 • cerere tip (formular furnizat de cãtre I.T.L.);
 • certificatul de radiere vizat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto si Inmatricularea Vehiculelor Valcea;
 • actul de instrainare (contract vanzare-cumparare / factura / certificat mostenitor / sentinta judecatoreasca / partaj voluntar / donatie, etc)
 • cerere certificat fiscal - pentru cazul instrainarii in alta localitate decat Horezu;
 • taxa eliberare certificat – care se achita la sediul I.T.L.
 • taxa viza fisa auto in regim de urgenta – care se achita la sediul I.T.L.


        Pentru transfer dosar fiscal auto la alte primari:

 • cerere, depusa la registratura;
 • copie carte identitate autovehicul;
 • copie dupa actul de identitate cu noua adresa de domiciliu.

2. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL:

 • cerere tip
 • taxa timbru fiscal;
 • taxa eliberare in regim de urgenta (la cerere);
 • actul de identitate.

3. ACTE NECESARE PENTRU RESTITUIRI:

 • cerere;
 • chitantele, in original, cu care au fost achitate taxele/impozitele.

 

2001-2021. Toate drepturile rezervate.