blog
Extinderea, dotarea și modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Horezu, județul Vâlcea

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI
LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL
“EXTINDEREA, DOTAREA ȘI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC HOREZU, JUDEȚUL VÂLCEA”

In data de 14 mai 2019, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a fost semnat contractul de finanţare nr. 4252/14.05.2019 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, pentru Proiectul cu codul 126536 şi cu titlul: Extinderea, dotarea și modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Horezu. Părţile contractante sunt: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice – în calitate de Autoritate de management (AM) pentru programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia – în calitate de Organism Intermediar (OI) şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Horezu – în calitate de Beneficiar al finanţării.
Perioada de implementare a acestui proiect este de 31 luni, respectiv între data 01.07.2018 şi data 31.01.2021.
Valoare totală a proiectului este de 10.612.549,73 lei, din care contributia Uniunii Europene este de 7.428.389,14 lei
Locaţia de implementare a proiectului este România, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Judeţul Vâlcea, Oraşul Horezu, Str. A.I. Cuza, nr. 4, punctul Spitalul Orasenesc Horezu.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar prin extinderea, dotarea și modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Horezu.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Extindere , modernizare Ambulatoriu integrat spitalului cu o cladire in suprafata de 68 mp pentru instalarea unui aparat RMN ce va cuprinde: Camera magnet, camera tehnica, Camera de comanda, Hol, Pregatire pacienti si 2 grupuri sanitare. Cladirea existent – se intervine pe suprafata de 115 mp reprezentand suprafata spatiilor de radiologie si imagistica existente la parter , ce vor fi dotate cu echipamente noi ;
• Achizitionarea, pâna la sfârsitul perioadei de implementare, a 6 echipamente medicale, 20 echipamente tehnologice si a 45 elemente de mobilier necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii medicale ;
• Implementarea în conditii optime a proiectului prin achizitia de: servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare si a Studiului de fezabilitate (SF), servicii de management de proiect, servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului, servicii de informare si publicitate si servicii de dirigentie de santier;
Prin implemenarea acestui proiect, beneficiarul, UAT Oras Horezu, vizează ca rezultate:
- unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) -1 buc;
-Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) - 24904 persoane.

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

nr nume data KB desc.
1 Comunicat de presă 21-06-2019 536 Descarca
2 Situatie contract 23-12-2019 642 Descarca
3 Ambulatoriu situatie contract 2021 11-12-2021 647 Descarca
4 Ambulatoriu situatie contract 2023 29-03-2023 413 Descarca
5 Ambulatoriu situatie contract decembrie 2023 07-12-2023 410 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.